Det har snart gått tre år sedan målen antogs av FN:s medlemsländer och runt om i världen pågår arbetet för att målen ska bli verklighet, men hur går det? Vilka framsteg har gjorts och vilka utmaningar kvarstår? The Sustainable Development Goals Report 2018 ger svaren.
Tack vare Sveriges stöd till UNDP har levnadsvillkoren för miljontals människor runt om i världen förbättrats och allt fler människor kan dra nytta av mänskliga rättigheter och demokrati samt är bättre rustade för kriser. Det svenska stödet möjliggör för UNDP att hjälpa ca 170 länder att nå Globala målen för hållbar utveckling.
Ny undersökning från Aid Transparency Index rankar UNDP som en av de mest transparenta organisationerna för utveckling i världen.
FN:s generalsekteterare, António Guterres, har utsett Ulrika Modéer till chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete (BERA).
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) lanserade i veckan årsrapporten för 2017 som beskriver nya lösningar på nya globala utmaningar.
Sverige är en av UNDP:s viktigaste givare och samarbetspartners. Nu har svenska regeringen beslutat att höja 2018 års kärnstöd till UNDP från 70,5 till 75 miljoner dollar, något som kommer att stärka UNDP:s arbete med Agenda 2030 och de Globala målen.

Engagera dig!

 

Insamling

Insamling för UNDP

Starta en insamling för att minska fattigdomen och ojämlikheterna i världen.

UNDP:s shop

UNDP:s shop

Bär ditt stöd för UNDP och Globala målen på din krage, en t-shirt, en matkasse eller på något annat kul efter din egen smak!

UNDP:s resultat (2014-2016)

Lär dig mer

2 miljoner

nya jobb skapades

5,3 miljoner

människor fick förbättrad tillgång till elektricitet

75 miljoner

nya väljare registrerades i 40 länder

3,2 miljoner

fick tillgång till rättsstatstjänster

Lär dig mer

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt