FN:s utvecklingsprogram

Vi finns i nästan alla världens länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdom, ojämlikhet och utanförskap.

Läs mer om vårt arbete
FN:s millenniemålsrapport

Läs mer om de framsteg som gjorts samt om de utmaningar som kvarstår i FN:s årliga statusrapport om arbetet med att uppnå millenniemålen.

Läs mer (på engelska)
Mer om globala målen

UNDP i Sverige har även en hemsida specifikt för arbetet med de nya målen för hållbar utveckling. 

Besök globalamålen.se