Säkerhetsrådet borde reagera redan på hot, menar FN-chef inom mänskliga rättigheter på besök i Sverige

Den 25 november besökte Ben Majekodunmi Sverige, bland annat för att berätta om FN:s reformarbete inom mänskliga rättigheter. Under besöket intervjuades han av Dagens Nyheter och journalisten Anders Bolling. Följande är artikeln som publicerades i Dagens Nyheter den 4 december 2016.   "-Min största oro är att...

FN vädjar om fortsatt stöd till syriska flyktingar och deras värdländer

Amman, 5 december 2016 - Konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjätte år, med små framsteg på den politiska fronten. FN-organ och frivilligorganisationer samlades i Genéve i dag för att vädja om 43 miljarder kronor, utöver befintlig finansiering, för att fortsätta det viktiga arbetet med att stötta flyktingar och...

Så arbetar svensken Håkan Björkman med att stävja HIV/Aids i konfliktdrabbade länder

Den internationella aidsdagen uppmärksammas varje år den 1 december. I samband med det har vi träffat Håkan Björkman, högste ansvarig för UNDP:s partnerskap med den Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria, för att ta reda på mer om ett samarbete som räddar liv. UNDP hjälper den Globala Fonden att...

Nu släpps Arab Human Development Report 2016: Att stärka ungas möjligheter blir avgörande för fred och utveckling i Mellanöstern

Beirut, 29 november 2016: Arabländerna kan uppnå betydande utvecklingsframsteg och stärka stabiliteten i regionen - om de snabbt prioriterar en politik som fokuserar på välbefinnande, produktivitet, självbestämmande och god medborgaranda hos den unga befolkningen. Det konstaterar årets arabiska Human...

Kan FN förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna? Välkomna på seminarium!

Den 25 November kommer Ben Majekodunmi till Sverige. Han arbetar som en del av Ban Ki-Moons stab med att reformera FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Som en del av Sverigebesöket kommer Ben Majekodunmi medverka i ett seminarium som är öppet för allmänheten. FN skapades för att förhindra mänskligt lidande...

Radio räddar liv i Bangladesh

Med stöd av bland annat Sverige har Bangladesh lyckats reducera dödstalen från cykloner och annat extremväder. Nyckeln har legat i att skifta fokus från att hantera olyckorna till riskreducering och tidiga varningssystem. Cykloner är inget nytt för fiskaren Monu Mia. “Jag har överlevt flera cykloner, men minnet...

Inför COP22 - UNDP:s klimatchef på besök i Stockholm

Den 7–18 november hålls den 22:a Conference of the Parties, mer känd som ‘COP22’, i Marrakech, Marocko. Den 21:a konferensen, som arrangerades i Paris i december 2015, resulterade i ett historiskt avtal med målet att begränsa utsläppen av växthusgaser, och därmed jordens uppvärmning, till max 1,5 grader över...

Ett historiskt klimatavtal träder i kraft

I dag, den 4 november, träder klimatavtalet  från COP21 i kraft. Det sker knappt ett år efter att 195 länder enades om dess innehåll under COP21-konferensen i Paris i december 2015 (läs mer om konferensen här). UNDP har stöttat en mängd länder i att ta fram de frivilliga åtaganden som avtalet bygger på, och...