UNDP

Om oss

United Nations Development Programme
(UNDP)


Vilka är vi?
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. 

Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, utveckla sin institutionella kapacitet och stärka jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati för att uppnå långsiktiga utvecklingsresultat.

UNDP i Sverige
UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling. Genom kommunikation och aktiviteter stöttar vi genomförandet av Globala målen och utvecklar material som bidrar till människors kunskap och engagemang för målen. Du kan läsa mer om Globala målen på: www.globalamålen.se

Läs mer om vårt arbete och våra resultat!

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt