UNDP

Om oss

UNDP och Sverige

Sverige är en viktig partner i UNDP:s arbete och en av organisationens största givare. UNDP:s partnerskap med Sverige lägger grunden för ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå våra gemensamma mål om en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. 

Tack vare Sveriges stöd till UNDP har levnadsvillkoren för miljontals människor runt om i världen förbättrats vad gäller demokrati, mänskilga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, parallellt med insatser för att värna om klimatet och planetens resurser. 

Den här broschyren ger en överblick av Sveriges bidrag till UNDP och de resultat som möjliggjorts med Sveriges stöd.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt