UNDP

Om oss

Om UNDP

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, utveckla sin institutionella kapacitet och stärka jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati för att uppnå långsiktiga utvecklingsresultat.

UNDP:s fokusområden
År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. UNDP stöttar länders genomförande av målen och bistår den globala samordningen för att agendan ska bli verklighet till år 2030. För att hjälpa länder att implementera målen arbetar UNDP med tre fokusområden:


UNDP i Sverige
UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling. Genom kommunikation och aktiviteter stöttar vi genomförandet av Globala målen och utvecklar material som bidrar till människors kunskap och engagemang om målen. Kolla in vår hemsida för Globala målen om du vill lära dig mer: www.globalamålen.se.


UNDP:s arbete och resultat

UNDP driver över 10.000 projekt för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och minska ojämlikhet och orättvisa runt om i världen. På open.undp.org kan du utforska hur vi, med hjälp av våra partners, jobbar dag för dag för att göra detta till en verklighet.


UNDP:s resultat (2014-2017):

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt