UNDP:s nordiska kontor

I norden har UNDP kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn med filialer i de andra nordiska huvudstäderna.

UNDP:s nordiska kontor är den del av UNDP:s Bureau for External Relations and Advocacy, som har ansvar för kommunikationsarbete, externa relationer och myndighetskontakter.

De nordiska kontorens uppgift är att hålla beslutsfattare och myndigheter, media och allmänheten informerade om utvecklingsfrågor och FN:s arbete.

Chef för UNDP:s nordiska kontor är Camilla Brückner.

Ökad kunskap om de Globala målen

 Foto: UNDP/Freya Morales

Med stöd från Sida sprider UNDP i Sverige information om de Globala målen för hållbar utveckling - utvecklingsagendan som tagit vid efter Millenniemålen. Agenda 2030, med sina 17 Globala mål, antogs av FN:s generalförsamling år 2015 och gäller fram till 2030. De Globala målen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och gäller alla länder, rika som fattiga.

I informationsarbetet kring de Globala målen ingår bland annat hemsidan globalamålen.se och en Facebook-sida. Dessa kanaler syftar till att ge aktuell information om målen samt idéer på vad vuxna, unga och barn själva kan göra för att engagera sig. Vi arbetar kontinueligt med att tydliggöra och illustrera målen så att så många människor som möjligt ska kunna ta dem till sig. Vi föreläser i skolor, på mässor och i andra sammanhang och har dessutom ett team av unga volontärer som sprider information om de Globala målen runtom i landet. Kontakta oss om du vill engagera någon av våra volontärer!

Human Development Report

Varje år ger UNDP ut Human Development Report. Den lanseras i över 100 länder och ger en god inblick i viktiga globala utvecklingsfrågor, med människan i fokus.

Varje rapport fokuserar på en särskild utvecklingsfråga och skrivs av forskare och specialister inom det området. Dessutom innehåller den en rangordning av världens länder som kallas för Human Development Index (HDI). HDI visar hur väl ett land har lyckats i förhållande till tre grundläggande aspekter av mänsklig utveckling: förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per invånare (omräknat i köpkraft). Resultaten och rekommendationerna i UNDP:s Human Development Reports används i för analyser och politiska utvecklingsstrategier över hela världen.

Förutom de globala rapporterna finns även regionala och nationella rapporter.

Läs mer om 2015 års Human Development Report.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt