Jobba inom FN

Som FN:s största organ hör UNDP också till en av de största arbetsgivarna inom FN-systemet. På vår globala webbplats undp.org ser du vilka tjänster som finns utannonserade just nu. Alla tjänster hos UNDP i Sverige finner du här, på vår hemsida. 
 

Praktik, en väg in

Inom FN ställs generellt höga krav på relevant yrkesbakgrund samt universitetsutbildning på högre nivå, ofta masternivå. Genom en praktikplats eller FN:s volontärprogram finns det emellertid möjlighet för dig som genomgår eller nyligen avslutat en utbildning att söka dig in i FN-systemet. Alla praktikplatser hos UNDP i Sverige utannonseras här, på vår hemsida. 

Fler svenskar i FN

Sverige är en av de större bidragsgivarna till flera av FN-organen.  Både Utrikesdepartementet och Sida arbetar därför aktivt med att informera och uppmuntra svenskar att söka sig till såväl FN som andra internationella organisationer samt utvecklingsbankerna. På Sidas och UD:s webbplatser hittar du information om vad som gäller för dig som vill söka jobb inom internationella organisationer eller hos utvecklingsbankerna.

Här hittar du:

Lediga tjänster på http://jobs.undp.org:

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt