UNDP Sverige

Nyhetsarkiv

Senaste nytt


Jobba med oss!

Nu söker vi två medarbetare till kontoret i Stockholm som kan stötta kontorets strategiska och operativa arbete. Vi erbjuder dig en möjlighet att bli en del av FN:s arbete för hållbar utveckling och…  


Rättigheter kan raseras snabbare än vi anar

När pressfriheten, organisationsfriheten och rättsstaten hotas kan vi peka på principer och dokument som världens länder har förbundit sig att följa. Därför är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga…  


Seminarium om FN-reform med Ulrika Modéer

FN-systemet genomgår den största reformen på 20 år, med förändringar som kommer innebära ett paradigmskifte i det internationella utvecklingssamarbetet. Samtidigt är det svenska inflytandet inom FN är…  


Journalisters säkerhet gynnar hela samhället

Var femte dag dödas en journalist och under perioden 2006 till 2017 rapporterades 1 010 mord på journalister till UNESCO. Bara hittills i år har 80 journalister dödats och andelen kvinnliga…  


Fattigdom – inte bara en fråga om inkomst

Fattigdom handlar inte bara om ekonomiska tillgångar utan också människors frihet, trygghet och makt över sina egna liv. UNDP:s Multidimensional Poverty Index skapar kunskap och förutsättningar för…  


Digital revolution för en inkluderande värld

Teknologi har transformerat vår värld i grunden och skapat nya förutsättningar för hållbar utveckling. Samtidigt medför ny teknologin en risk att klyftor skapas mellan de som har tillgång till den och…  


Förenade mot korruption

International Anti-Corruption Conference, världens största forum för att bekämpa korruption, har precis avslutats i Köpenhamn. Temat för årets konferens var “Tillsammans för utveckling, fred och…  


Human Development Index 2018

Human Development Index (HDI) är ett index som utvecklats av UNDP för att mäta långsiktiga framsteg i tre grundläggande dimensioner av mänsklig utveckling: ett långt och hälsosamt liv, tillgång till…  


UNDP släpper nytt index: 
Sverige rankas 7 i världen 

New York, 14 september 2018 - Idag lanseras Human Development Index 2018, UNDP:s index för mänsklig utveckling i världen och de nya siffrorna visar att Sverige ökat markant; från 14:e till 7:e plats.  


Ulrika Modéer tillträder som ny chef

Den 20 augusti tillträdde Ulrika Modéer som ny chef för UNDP:s Bureau of External Relations and Advocacy. I denna roll kommer Modéer att leda UNDP:s arbete med externa relationer och partnerskap, samt…  

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt