Möte med Libanon

2017-apr-24

Foto: UNDP/Rana Sweidan

UNDP:s svenska kontor reste till Libanon tillsammans med riksdagsledamöter från utrikesutskottet för att se hur UNDP och andra FN-organ arbetar i ett land som prövats hårt sedan kriget i Syrien startade. 

Libanon är ett medelinkomstland i Mellanöstern, som gränsar till Medelhavet i Väst, Israel i Syd och Syrien i Norr och Öst. Till ytan är Libanon 10 452 km², ungefär lika stort som Skåne. 

Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har uppskattningsvis 1,5 miljon syrier flytt över gränsen till Libanon, där en av tre personer nu är en flykting. Som medelinkomstland befinner sig Libanon inte i akut nöd, men att växa så snabbt har inneburit ett enormt tryck på landets infrastruktur, på bostäder, skolor, vårdcentraler och andra institutioner, ofta i områden som var utsatta sedan tidigare. Man pratar om att Libanon har utsatts för multiple shocks, prövningar som inte bara varit demografiska utan även sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga.

UNDP:s landschef i Libanon, Luca Renda, förklarar den komplexa situationen. Foto: UNDP/Rana SweidanUNDP:s landschef i Libanon, Luca Renda, förklarar den komplexa situationen. Foto: UNDP/Rana Sweidan

”Det är viktigt att Libanon klarar de här utmaningarna,” sade UNDP:s chef i landet, Luca Renda. ”För sin egen befolknings skull, men också för regionen i stort. Om en konflikt skulle bryta ut här skulle läget i Syrien försvåras ytterligare, och flyktingar som stannat i regionen skulle ge sig av till andra platser. Världens blickar riktas mot Libanon, det märks i vårt dagliga arbete, berättade han”

Att bygga motståndskraft

Trots de många prövningar som Libanon utsätts för är landet stabilt och närmast förvånansvärt fredligt. UNDP samarbetar med lokala beslutsfattare och organisationer i hela landet för att det ska fortsätta vara så. I enlighet med FN:s svar på situationen i Libanon, Lebanon Crisis Response Plan, leder UNDP arbetet inom försörjning, social stabilitet och energi.

 De flesta flyktingar bor i värdsamhällen, men en del bor i informella bostäder som Ghazze, Bekaa. Foto: UNDP/Rana Sweidan

Genom ett team av både internationella och nationella experter arbetar UNDP hårt för att kunna leverera på sitt breda mandat. ”Det första steget är alltid att identifiera vad ett visst samhälle behöver, och sedan stötta de lokala myndigheterna i att implementera just det,” förklarade Raghed Assi, specialist på social utveckling. ”Men eftersom situationen ser ut som den gör måste det gå snabbt.” År 2013 hade UNDP 130 projekt, år 2016 var de dubbelt så många.

UNDP:s representant i Sverige, Caroline Åberg, är imponerad av landskontorets insats för att hjälpa Libanon hantera krisen: ”Ja, UNDP gör ett fantastiskt arbete i Libanon, inte minst med den nationella personalstyrkan som verkligen förstår komplexiteten här. Mer resurser behövs, det såg vi tydligt. Men utan kärnstöd från exempelvis Sverige hade de här snabba insatserna inte kunnat ske alls,” förklarar hon. "Det är viktigt att inte bara tänka kortsiktigt och humanitärt, utan att ha ett långsiktigt perspektiv för att skapa fredliga och välfungerande samhällen, att både stötta de lokala strukturerna så att de klarar av att ta emot så många människor men också stötta de värdsamhällen som tar emot flyktingarna, så att de klarar av den utmaningen."

Skolbarn i skift

Ett projekt svenskarna fick besöka var en soptipp vid ett flyktingläger i utkanten av Ghazze i östra Libanon. ”Stanken var ohygglig förr,” berättade Fatima Abdu som bor i flyktinglägret. ”Några av barnen fick allergier och andra sjukdomar av att vistas här.” Nu har det giftiga vattnet dränerats och soporna ska brännas för att göra plats åt en bättre lösning.

 Barn påväg till skolan i Ghazze, Bekaa.

Vid soptippen mötte delegationen några barn med skolböcker. ”När moskén ringer ska vi gå till skolan” förklarade barnen. För att kunna undervisa alla barn har skolorna infört dubbla skift, där de lebanesiska barnen går i skolan på förmiddagen och de syriska barnen på eftermiddagen.  

Under resan fick UNDP:s svenska kontor och riksdagsledamöterna besöka parker, marknadsplatser och fotbollsplaner som stöttats. ”Det här är inte humanitär hjälp till människor i akut nöd, utan insatser som ska stärka samhället inifrån,” förklarade Luca Renda. ”Ta fotbollsplanerna som exempel. Där ser vi nu hur människor har hittat en naturlig mötesplats, hur föräldrarna pratar medan barnen spelar och leker. Sådant stärker samhörigheten och gör dessa samhällen mer motståndskraftiga på sikt.”

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt