Från utanförskap till gemenskap – ett nytt grepp mot psykisk ohälsa i Georgien

2017-maj-18

Psykiatriskt sjukhus i Tbilisi, Georgien Foto: UNDP/Melissa Stonehill

Med stöd från bland annat Sverige genomgår den psykiatriska vården i Georgien flera viktiga reformer. En av läkarna på ett sjukhus i Georgiens huvudstad Tbilisi, Dr. Eka Chkonia, berättar att reformarbetet tar itu med många problem som ärvdes från det sovjetiska hälsovårdssystemet, då psykisk ohälsa var ett stort tabu. Då utestängdes många från samhället och gömdes undan på psykiatriska institutioner.  

"Under 90-talet, efter Sovjetunionens fall, hade vi fortfarande en dåligt fungerande psykiatri som endast fokuserade på patienter med kroniska psykiska besvär. Nu ändrar vi på det. Vi arbetar bland annat med att allmänna sjukhus över hela landet ska kunna behandla psykisk ohälsa," säger Dr Eka Chkonia. 

Förändringarna i psykiatrin är en del av en femårig nationell handlingsplan som tagits fram av över 70 psykologer och experter med stöd av UNDP.

Trots dessa förändringar har Georgien fortfarande en lång väg att gå. Processen kommer att kräva nya sätt att tänka och samordna vården av psykiskt sjuka. 

Stora utmaningar kräver moderna lösningar

Isolering och social stigma är två stora utmaningar som möter personer som lider av psykiska ohälsa i Georgien och kan ibland förhindra människor från att söka professionell hjälp. Det riskerar också att försvåra behandlingsprocessen och integreringen i samhället efter avslutad behandling. 

För att ta itu med problemen utökas bland annat samhällstjänster för att inludera personer som lider av psykisk ohälsa, vilket ger fler möjligheter att få tillgång till vård utanför de stora institutionerna och förhindra långvariga sjukhusvistelser. Exempel på sådana tjänster är kriscenter, apotek och mobila behandlingsteam som kan möta patienter i deras hem.

År 2014 gick 70 procent av finansieringen för psykiatrisk vård till stora sjukhus och institutioner. Endast 4,5 procent gick till moderna lösningar som kriscenter och mobila behandlingsteam. Med den nya handlingsplanen inför man ett mer balanserat system. Från år 2020 kommer den georgiska staten att avsätta lika mycket till moderna lösningar utanför den traditionella sjukvården som till den mer traditionella. Målet med reformerna är, förutom att förbättra den psykiatriska vården i Georgien, att stärka respekten och värdigheten för personer som lider av psykisk ohälsa samt bidra till ett mer inkluderande samhälle.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt