Achim Steiner tillträder som administratör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

2017-jun-19

UNDP:s Administratör Achim Steiner. Foto: David Fisher/Oxford Martin School.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) hälsar idag Achim Steiner välkommen som organisationens nya chef för en period på fyra år. Steiner efterträder Helen Clark.

Steiners utnämning som chef för UNDP blev bekräftad av FN:s generalförsamling den 19 april, efter att ha nominerats av FN:s generalsekreterare Antionio Guterres. 

UNDP arbetar i 170 länder och territorier världen över för att bekämpa extrem fattigdom, stärka god samhällsstyrning samt hantera och förebygga kriser. 

Steiner kommer också att leda FN:s utecklingsgrupp (UNDG), där 32 FN-fonder, program, fackorgan och andra organ arbetar tillsammans för att skapa hållbar utveckling. 

Efter att hans nominering bekräftades, talade Steiner om att han var hedrad av generalsekretararens beslut att utnämna honom till UNDP:s nya administratör, och tacksam för tilliten och förtroendet som medlemsländerna uttryckt i FN:s generalförsamling. 

”Jag ser fram emot att jobba med UNDP:s personal och FN:s medlemsländer för att fortsätta kampen mot fattigdom, skydda planeten och stärka fred och rättvisa världen över”, sa Steiner. 

Steiner är respekterad för sitt globala ledarskap inom hållbar utveckling, internationellt samarbete och global diplomati under nästan 30 år. Steiner är en förkämpe för Globala målen och behovet för ett nyskapande globalt samarbete för att nå den ambitiösa Agenda 2030. 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt