UNDP i Almedalen

2017-jun-22

Bild från Almedalen 2016. Foto: UNDP Sverige

Utställning om Globala målen

Under Almedalsveckan kommer du kunna besöka oss på Sidas sommartorg ”Sverige i Världen” på Donnersgatan 6. Där kommer du förutom spännande seminarier, kunna besöka vår nya utställning med fotografier, interaktiva moment och Virtual Reality-filmer om Globala målen.

Fotoutställning

Vi har tagit fram en fotoutställning om de Globala målen som syftar till att sprida kunskap och engagemang för målen och Agenda 2030 i Sverige. Utställningen illustrerar de 17 målen och ger en kort beskrivning av respektive mål. Varje mål illustreras också med en person som delar med sig av sin egna personliga historia kopplat till målet.

My World 2030

I anslutning till utställningen kommer det att finnas touch-screens där du kan fylla i den globala enkäten om Globala målen, My World 2030. Enkäten är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbetet med de Globala målen, att hålla regeringar ansvariga och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt.

Virtual Reality-filmer

Med hjälp av VR-filmer tar du dig på en resa bortom torget och får en fördjupad känsla och ökad kunskap om de Globala målen.

Seminarier

The UN under threat?
- political trends, global values ​​and the need for strong leadership

Panel:

  • Annika Söder, State Secretary, Swedish Ministry of Foreign Affairs
  • Jan Eliasson, former UN Deputy Secretary-General
  • Anders Pedersen, UN Resident Coordinator in Jordan
  • David Cairns, UK ambassador to Sweden

Tid: onsdag 5 juli, 13:00-13:45.

Plats: "Sverige i Världen", Donnersgatan 6, Visby. 
 

Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Panel:

  • Efraim Gomez, enhetschef, UD:s enhet för FN-politik
  • Chris Coulter, programchef, FBA
  • Alekander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet
  • Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325

Tid: torsdag 6 juli, 8:00-8:45.

Plats: "Sverige i Världen", Donnersgatan 6, Visby. 


Läs mer om programmet på ”Sverige i Världen” här.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt