En ny plan för en ny epok: FN:s utvecklingsprogram sätter kursen för utveckling under 2000-talet

2017-dec-01

UNDP, FN:s utvecklingsprogram, lanserar den här veckan en ny och ambitiös strategisk plan för utveckling under 2000-talet.

- Det är en ny plan för en ny epok enligt Achim Steiner, högste chef för UNDP på UNDP:s styrelsemöte i New York.

- De dramatiska förändringarna vi ser i världen har skett i så stor skala och med så stor omfattning att våra institutioner kämpar för att hålla jämna steg. Det krävs mer av oss.

UNDP:s styrelse och Danmarks FN-ambassadör, Ib Petersen, sa: - UNDP:s nya strategiska plan representerar en ny riktning för att stödja genomförandet av Agenda 2030.

- Världens nationer har åtagit sig att uppnå Agenda 2030 och FN-systemet har fått i uppgift att stödja arbetet, fortsatte Steiner. Det här är drivkraften bakom generalsekreterarens FN-reform, och vi måste anta utmaningen.

Planen representerar en vision för UNDP över de kommande fyra åren, förankrat i Agenda 2030 och kopplad till principerna om universalitet och jämlikhet och att ingen ska lämnas utanför. Planen är ett svar på ett förändrat utvecklingslandskap och förändrade behov hos partnerländerna. Den bygger på UNDP:s 50 år av erfarenhet och beskriver hur organisationer kommer att stödja länder i uppfyllandet av Agenda 2030 och de Globala målen.

- Planen är utformad för att möta alla de olika behov som finns i de länder vi arbetar med, sa Steiner. Mångfald faller under tre områden i planen: avskaffandet av fattigdom, strukturell transformation och stärkande av motståndskraft. Den beskriver även hur UNDP:s arbete på både nationell och global nivå möjliggör för organisationen att ge stöd på ett mer effektivt sätt.

Planen identifierar sex ”signaturlösningar” som UNDP nu ska anpassa till sina resurser och sin expertis för att få en verklig inverkan på fattigdom, samhällsstyrning, energitillgång, jämställdhet, motståndskraft och miljömässig hållbarhet.

UNDP:s styrelse består av representanter från 36 länder, vilket säkerställer att organisationen utvecklas och arbetar utifrån de behov som finns i programländerna.

Läs den strategiska planen i sin helhet på www.undp.org/newundp.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt