UNDP:s vårgala – En målmedveten kväll

2018-jan-24

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. I Sverige vill vi mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap för att driva utvecklingen framåt, och i synnerhet arbetet med att uppnå de Globala målen.

Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala: En målmedveten kväll – för att lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.

Priser kommer att delas ut i fem kategorier:

 • Bästa kommunikation
  Priset går till det initiativ som genomfört den mest kreativa och effektiva kommunikationsaktiviteten för att öka medvetenhet och kunskap om de Globala målen.
 • Bästa innovation
  Priset går till det initiativ som bäst bidrar till de Globala målens genomförande genom uppfinningsrik och nytänkande teknik, arbetssätt, tjänst eller produkt.
 • Bästa partnerskap
  Priset går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.
 • Bästa inkludering
  Globala målens ledord är: Leave no one behind. Priset går till det initiativ som bäst bidragit till att stärka och inkludera en eller flera utsatta eller marginaliserade grupper i samhället.
 • Bästa engagemang
  Priset går till den individ som på ett inspirerande sätt visat ett brinnande personligt engagemang och handlingskraft i arbetet med att sprida kunskap om de Globala målen eller på annat sätt bidragit till Globala målens genomförande.

Galan kommer att äga rum i Stockholm den 17 april. Ministrar, representanter från FN, artister och de tre kandidater som går vidare till omröstning inom varje priskategori kommer att delta på galan. Stay tuned för mer information!

Följ oss på våra hemsidor och i sociala medier:

www.globalamålen.se

www.undp.se

Facebook: ’UNDP Sverige’ och ’Globala målen’

Twitter: UNDP_Sweden

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt