Brysselkonferensen en unik chans att stödja Jordanien, en stabil modell i en instabil region

2018-apr-24

Vissa skolor i Jordanien drivs nu i dubbla skift för att alla barn ska kunna gå där. Foto: UN Photos

Bryssel II, den andra konferensen i Bryssel om stöd till Syrien och regionen sker 24-25 april 2018, och konferensen är en unik möjlighet att rikta blicken mot Jordanien, ett av Syriens grannländer. Trots att situationen i Jordanien inte alls liknar den i Syrien påverkas landets ekonomiska, miljömässiga, politiska och sociala trygghet av kriget, och mycket görs för att stärka sårbara grupper och stabilisera regionen.

Ett generöst värdland som prövas hårt

De senaste sju åren har Jordanien, liksom andra grannländer, visat anmärkningsvärd generositet. 661 000 personer är officiellt registrerade som flyktingar, men landet kan ha tagit emot så många som 1,3 miljoner syrier.  Solidariteten har varit imponerande, men regeringen är tydlig med att situationen kostar. Krisen har saktat ner Jordaniens ekonomiska tillväxt, regeringen uppskattar att mottagandet har kostat över 10 miljarder dollar och varit en bidragande faktor för att driva skulden mot 83 procent av landets BNP.

Belastningen på naturresurser är minst lika dramatisk. Även innan krisen var Jordanien ett av de torraste länderna i världen - nu har efterfrågan på vatten ökat med upp till 40 procent i vissa av landets norra delar, där majoriteten av de syriska flyktingarna bor. Hittills har mötet mellan olika grupper varit hjärtliga; lokalbefolkningen har välkomnat och stöttat syriska flyktingar. Men utan ett slut på konflikten i sikte kan situationen mycket väl börja bryta ned Jordaniens känsliga ekonomiska och sociala balans.

Stora framsteg - men mer arbete behövs

Med tanke på den komplexa och långvariga krisen i regionen har Jordaniens regering och det internationella samfundet varit tydliga med att nya grepp behövs. Vi måste både problematisera bilden av flyktingar som passiva mottagare av hjälp, och snarare se dem som agenter med inflytande över sitt eget öde. Men vi måste också ta hänsyn till värdländernas behov och utmaningar.

Regional Refugee and Resilience Programme (3RP), är det regionala program som leds av UNDP och UNHCR, och som samlar i hela 270 humanitära och utvecklingspartners. Jordaniens nationella kapitel i 3RP syftar till att stärka Jordaniens möjlighet att både ta itu med flyktingars akuta behov genom en bredare syn på nationell motståndskraft och långsiktigt hållbar utveckling.

Humanitära insatser och utvecklingsarbete sida vid sida

Nyckeln till det som kallas Humanitarian-Development nexus är vikten av att upprätthålla kostnadseffektivt och multisektoralt humanitärt stöd som riktar sig till de mest utsatta flyktingarna, men som samtidigt stärker Jordaniens utvecklingsprioriteringar på längre sikt. Vi på FN-kontoren i Jordanien strävar efter att dra nytta av de extraordinära framsteg som har gjorts, samtidigt som vi anpassar våra programmetoder för att säkerställa att vårt stöd fortfarande är relevant och effektivt.

I april 2018 har nära 92 000 arbetstillstånd utfärdats till syriska flyktingar sedan den första London-konferensen. På utbildningsområdet har cirka 130,000 syriska flyktingar varit inskrivna i jordanska skolor, och 209 skolor drivs i dubbla skift för att kunna undervisa alla barn. När det gäller socialt skydd har fler än 400,000 flyktingar, 78 procent av de officiellt registrerade, fått arbetstillstånd av inrikesministeriet. Ett viktigt momentum har byggts, men utan fortsatt stöd står Jordaniens status som en stabil modell i en instabil region i fara. Med tanke på de många överlappande utmaningar som Jordanien står inför, och i synnerhet landets extraordinära ledarskap i krisrespons, bör det internationella samfundet fortsätta att stödja processer som stärker den nationella kapaciteten.

Bryssel II - En chans till förnyat engagemang för flyktingar och värdsamhällen

Den kommande Bryssel II-konferensen ger en unik möjlighet att kasta ljus över den nuvarande situationen både i Syrien och i hela regionen. FN och EU har tillsammans arbetat fram ett partnerskapsdokument som upprepar åtagandena från det internationella samfundet och Jordaniens regering för att möta de utmaningar som finns i Jordanien. Flyktingarnas fortsatta behov återspeglas självklart i dessa åtaganden, liksom andra sårbara grupper. I dokumentet understryks också regeringens, FN:s och det bredare internationella samfundets åtagande att föra humanitärt och utvecklingsarbete närmare varandra och stärka Jordaniens långsiktiga utveckling.

Vid FN-kontoren i Jordanien är vi skyldiga att göra vårt bästa för att stödja en ljusare framtid för Jordanien - vi uppmanar internationella partners att ansluta sig till oss för att stödja detta generösa land i en tid av stora prövningar.

Om författaren

Svensken Anders Pedersen är FN:s Resident Coordinator och UNDP Resident Representative i Jordanien. Följ honom på Twitter: @AndersP_UN

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt