International Anti-Corruption Conference,
 världens största forum för att bekämpa korruption, har precis avslutats i Köpenhamn. Temat för årets konferens var “Tillsammans för utveckling, fred och säkerhet: Nu är det tid att agera”. UNDP stod som partner för konferensen och deltog med ett flertal aktiviteter.

"Att motverka korruption är avgörande för att uppnå Globala målen för hållbar utveckling, som alla bygger på starka och demokratiska institutioner.", sade UNDP:s chef Achim Steiner vid öppnandet av konferensen, som välkomnade över 1500 besökare från hela världen.

International Anti-Corruption Conference (IACC) anordnas i syfte att motverka korruption genom att utvärdera och utveckla effektiviteten i den globala kampen mot korruption, minska glappet mellan principer för antikorruption och institutioners verkställande samt säkerställa ett starkt engagemang från beslutsfattare, näringslivet, organisationer och civilsamhälle.

Att motverka korruption är av stor vikt för länders utveckling och förverkligandet av Globala målen för hållbar utveckling samt en förutsättning för fredliga och demokratiska samhällen. Genom att jämföra Corruption Perceptions Index 2017 och 2018 Global Peace Index, framgår att de länder som rankas som de mest korrupta även rankas som de minst fredliga länderna i världen.

World Economic Forum uppskattar att den globala kostnaden för korruption är ca 2.000 miljarder dollar varje år, pengar som istället skulle kunna göra stor skillnad för mänsklig utveckling och investeras i sjukvård, utbildning, klimatåtgärder och fredsbyggande. Dessutom har korruption indirekta konsekvenser, såsom minskad legitimitet och förtroende för politiska och ekonomiska institutioner bland medborgare och organisationer, något som hindrar social och politisk trygghet.

UNDP har varit en partner till IACC sedan start och verkar för att belysa kopplingen mellan korruption, fattigdom, konflikt och brott mot mänskliga rättigheter samt genomför ett flertal insatser för att motverka korruption världen över. Tillsammans med bl.a. Sida, UNODC och International Anti-Corruption Academy anordnade UNDP tre workshops under konferensen. UNDP lanserade även en manual för korruptionsgranskning samt en onlinekurs om antikorruption och Agenda 2030. Här kan du läsa mer om UNDP:s medverkan på IACC.

 

Om IACC

International Anti-Corruption Conference (IACC)  hölls för första gången år 1983 och för samman ledare från den offentliga och privata sektorn, civilsamhället, internationella organisationer, akademin och media för att diskutera utmaningar och utveckla strategier för att motverka korruption. I år stod den danska regeringen som värd för konferensen.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt