UN Photo/Kibae Park


Human Development Index (HDI) är ett index som utvecklats av UNDP för att mäta långsiktiga framsteg i tre grundläggande dimensioner av mänsklig utveckling: ett långt och hälsosamt liv, tillgång till kunskap och en anständig levnadsstandard. Den statistiska uppdateringen för 2018 presenterar för 189 länder och innehåller uppdaterad data för 2017.

Nationella och globala trender
Human Development Index 2018 visar att Sverige haft en tydlig ökning de senaste åren. Sverige rankas högt och ligger på 7:e plats i 2017 års index, jämfört med 14:e plats 2015. Anledningen till att Sverige gått framåt kan kopplas till ökad medellivslängd och inkomst. Mellan 2015 och 2017 har Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) per capita ökat med 2,99% och medellivslängden gått upp från 82,3 år till 82,6 år.

Den övergripande trenden globalt visar fortsatta förbättringar av mänsklig utveckling. Det genomsnittliga värdet för HDI har ökat med 22 procent globalt och med 51 procent för de minst utvecklade länderna - vilket reflekteras i att människor lever längre, har längre utbildning och högre inkomst. Men det finns fortfarande stora skillnader i människors välbefinnande mellan och inom länder.

Här kan du ta del av hela UNDP:s Human Development Index 2018.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt