Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.


Globala utmaningar kräver globalt samarbete!

FN:s medlemsländer har antagit världens mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling - Agenda 2030 och de 17 globala målen. Vi behöver internationellt samarbete för att möta de globala och komplexa utmaningar som världen står inför. FN och det multilaterala samarbetet förenar världen och skapar förutsättningar för gemensamma kraftansträngningar, resurser och engageamng för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Hur går arbetet med Globala målen? Vad gör FN? Och hur bidrar UNDP till hållbar utveckling?

Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Hör henne besvara frågorna och dela sina tankar i Lördagsintervjun i Sveriges Radio.

I intervjun refereras till UNDP:s portal för transparens och uppföljning, den sidan hittar du här: www.open.undp.org

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt