Save the date: Årets Human Development Report lanseras i Sverige!

2017-jan-31

Stockholm, 21 mars 2017: Lansering av 2016 års Human Development Report 

Vem: Stefan Löfven, Sveriges statsminister; Helen Clark, administratör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP); och Selim Jahan, rapportens huvudförfattare / chef för Human Development Report Office.

Vad: Lansering av UNDP’s Human Development Report 2016, ’Human Development for Everyone’ 

När: Tisdagen 21 Mars 2017 klockan 15.00 i Stockholm (14.00 i London /10.00 i New York)

Plats: Bekräftas inom kort. 

UNDP:s årliga rapport Human Development Report som 2016 bär titeln Human Development for Everyone kommer i år att lanseras i Sverige. Lanseringen sker den 21 mars i Stockholm av Sveriges statsminister Stefan Löfven; administratören för FN:s utvecklingsprogram Helen Clark och rapportens huvudförfattare Selim Jahan. 

De senaste årtiondena har sett betydande utvecklingsframsteg världen över, men samtidigt har miljontals människor har lämnats utanför. Vilka är dem, och varför har de inte fått ta del av utvecklingen? Årets Human Development Rapport tar sig an dessa två frågor. Rapporten identifierar betydande utvecklingsbarriärer och visar att det i alla samhällen finns grupper som är mer utsatta än andra.  

Rapporten tittar även på vad samhällen borde göra för att främja mänsklig utveckling för alla. Den ger rekommendationer på nationell nivå men menar även att det globala utvecklingslandskapet – särskilt multilaterala organisationer – kan göras mer effektiva och inkluderande, så att Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling kan uppnås för alla. 

Följ oss i sociala medier: #HDR2016 

***** 

OM RAPPORTEN: Mänsklig utveckling handlar om att höja människors livskvalité, inte bara berika den ekonomi vi lever i. Den här utgångspunkten sätter människor och deras valmöjligheter i fokus. UNDP:s Human Development Reports utgår från det här tankesättet för att analysera några av de största utmaningar som mänskligheten står inför för att kunna uppnå hållbara framsteg. 

Mer information finns här

Presskontakter: 

UNDP New York:

Anna Ortubia anna.ortubia@undp.org 


+1 212 906 5964 

Anjali Kwatra anjali.kwatra@undp.org


+1 212 906 6389 

UNDP Norden:

Trygve Olfarnes, trygve.olfarnes@undp.org 

+47 94156028 

Caroline Åberg, caroline.aberg@undp.org 

+46 70 547 93 42 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt