Entreprenörskap är nyckeln för att skynda på Afrikas industriella omvandling

2017-maj-23

Ahmedabad, Indien - Afrikanska regeringar behöver integrera entreprenörskap i sina industrialiseringsstrategier, enligt African Economic Outlook 2017 som släpptes idag på Afrikanska utvecklingsbankens årsmöte.

År 2016 minskade Afrikas ekonomiska tillväxt med 2,2% till följd av låga råvarupriser, svag global återhämtning och problematiska väderförhållanden, vilket påverkade jordbruksproduktionen i vissa regioner. Ekonomin förväntas att återhämta sig till 3,4% 2017 och 4,3% 2018, förutsatt att råvarupriserna och världsekonomin kommer att stärkas. Faktum är att det finns lovande tecken över hela kontinenten.

Afrikas tillväxt bygger allt mer på inhemska orsaker, 60% av kontinentens tillväxt år 2016 berodde på konsumtion inom och mellan afrikanska länder. Denna tillväxt sammanfaller också med utvecklingen i stort: 18 afrikanska länder har nu uppnått medel- till höga nivåer av mänsklig utveckling.

Ojämna framsteg

Trots ett decennium av framsteg befinner sig 54% av befolkningen i 46 afrikanska länder fortfarande i fattigdom – både när det gäller hälsa, utbildning och levnadsstandard. Och krav på bättre sysselsättningsmöjligheter är den främsta orsaken till fortsatt missnöje hos många. Arbetskraftens storlek kommer sannolikt att öka till 910 miljoner människor mellan 2010 och 2050 och det blir en mycket stor utmaning att hitta arbeten till alla dessa människor.

"Nyckeln till framgångsrik utveckling i Afrika är att vårda den framväxande kulturen av entreprenörskap, och, för att använda de berömda orden av Hernando De Soto: ta "el otro sendero "(den andra vägen) för utveckling. Den andra vägen är en väg som kan frigöra kreativitet och omvandla möjligheter till fenomenala framsteg", tror Abdoulaye Mar Dieye, regionchef för UNDP:s Afrikaenhet, som var med vid lanseringen idag.

Enligt African Economic Outlook har Afrika en hög outnyttjad potential för entreprenörskap. I de 18 afrikanska länder där statistik finns tillgänglig har 11% av befolkningen startat egna företag. Denna nivå är högre än i utvecklingsländer i Latinamerika (8%) och i Asien (5%). Men få av dessa företagare investerar i högtillväxtsektorer, växer för att anställa fler, eller introducerar innovationer på marknader.

För att förvandla sin nuvarande dynamik till industrialisering kan afrikanska regeringar förbättra kompetensen hos arbetstagarna för att öka effektiviteten hos företagskluster, såsom industriparker och särskilda ekonomiska zoner, och öka tillgången till finansiering, med billigare lån och mer innovativa instrument för små och unga företag.

Om rapporten

African Economic Outlook produceras årligen av Afrikanska utvecklingsbanken, OECD och UNDP. 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt