Sverige ökar kärnstödet till UNDP

2017-dec-08

Genom stöd från Sverige stärker UNDP jämställdheten i Georgien. FOTO: UNDP Georgien.

Stockholm: Sveriges riksdag har sagt ja till regeringens förslag om att ge 630 miljoner kronor i icke-öronmärkt stöd (s.k. kärnstöd) till FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för 2018, en höjning med 10 miljoner från förra året. Genom stödet kan UNDP möta världens alltmer komplexa globala utmaningar och stötta runt 170 länder i deras arbete för att implementera Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. 

Sverige är en nyckelpartner för UNDP i arbetet för främja att utveckling, hållbar fred, jämställdhet och demokratisk samhällsstyrning samt i arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Kärnstöd, till skillnad från öronmärkta medel till specifika projekt, underlättar långsiktig planering och gör det möjligt för UNDP att vara flexibla och fördela resurser där de mest behövs. 

"Kärnstöd från länder som Sverige är viktigare än någonsin, inte minst för att vi ska kunna leverera på de Globala målen. Stödet gör det möjligt för oss att kunna stötta världens fattigaste och mest utsatta människor, handla snabbt vid kriser och katastrofer och stärka samordningen inom FN," säger Caroline Åberg, representant för UNDP i Sverige.

Sverige, en av världens största bidragsgivarna till utvecklingsinsatser

Tidigare i veckan sa riksdagen ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd för år 2018 ska vara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 49 miljarder kronor, en ökning från tidigare år. En stor del av stödet går till multilaterala organisationer, framförallt FN, och Sverige är en av de allra största givarna när det kommer till långsiktiga utvecklingsinsatser genom UNDP och andra FN-organ. Genom stödet från Sverige har UNDP kunnat bidra till stabilisering i Irak, demokratiska val i Liberia och ökad jämställdhet i Georgien. Det starka stödet har även bidragit till konfliktförebyggande arbete i över 40 länder. 

Nya utmaningar kräver en ny plan

I slutet av november antogs en ny strategisk plan för UNDP för de kommande fyra åren. Planen är ett svar på de komplexa globala utmaningar som världen står inför och de förändrade behoven hos de 170 länder och territorier där UNDP är verksamma. Under de kommande fyra åren kommer UNDP arbeta för att stärka partnerskap och effektivitet och ge skräddarsydda lösningar som passar för varje lands specifika utmaningar. Sverige har spelat en aktiv roll i planens utformning och innehåll. 

United Nations Development Program (UNDP) är FN:s utvecklingsprogram och det största FN-organet med landskontor i över 170 länder och territorier. UNDP arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, förebygga kriser och konflikter och främja hållbar utveckling. UNDP Sverige genomför en rad kommunikationsinsatser i Sverige med stöd från Sida och Svenska PostkodStiftelsen. Läs mer: www.undp.se och www.globalamålen.se.

Kontaktinformation

Caroline Åberg
Sverigerepresentant

caroline.aberg@undp.org 

+46 70 547 93 42 

Carolina Given-Sjölander
Kommunikationsansvarig

carolina.given.sjolander@undp.org

+46 707 60 20 77

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt