Sverige stödjer UNDP med 630 miljoner kronor för att genomföra Agenda 2030 och de Globala målen

2018-maj-08

UNDP stödjer demokratiska val i Libyen, en av många insatser som möjliggörs av kärnstödet från Sverige. Foto: Samia Mahgoub/UNDP

8 maj 2018 Stockholm: Den svenska regeringen höjer kärnstödet till FN:s utvecklingsprogram (UNDP) från 70,5 miljoner amerikanska dollar 2017 till 75 miljoner dollar 2018. Bidraget gör Sverige till en av världens främsta givare till FN-organisationens kärnbudget och illustrerar det värde som Sverige ser i sitt partnerskap med UNDP för att stödja nationella insatser som bidrar till att utrota fattigdomen och förverkliga Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Sverige är en av de främsta givarna till UNDP

Den svenska regeringens bidrag möjliggör förutsägbar och flexibel finansiering som i sin tur gör att UNDP kan leverera sin strategiska plan, förebygga och snabbt reagera på kriser över hela världen och samtidigt samordna genomförandet av Agenda 2030, den mest omfattande utvecklingsagendan någonsin.

En viktig partner för hållbar utveckling

Sverige är en nyckelpartner till UNDP när det gäller att stärka institutioner, främja demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samt förebygga våldsbejakande extremism. Andra gemensamma prioriteringar är jämställdhet, miljö- och klimatarbete inklusive insatser för världens hav.

UNDP finns i cirka 170 länder och territorier och arbetar för att utrota fattigdomen och samtidigt skydda planeten från miljöförstöring. UNDP hjälper länder att utveckla starka strategier, färdigheter, partnerskap och institutioner så att de kan behålla och stärka de framsteg som gjorts.

Kontakt

Caroline Åberg UNDP:s representant i Sverige
caroline.aberg@undp.org
+46 70 547 93 42

Carolina Given-Sjölander, Kommunikationschef
carolina.given.sjolander@undp.org
+46 707 60 20 77

Mer information finns på www.undp.se eller www.undp.org

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt