Skærmbillede 2018-06-20 kl. 19.16.22

UNDP fortfarande i topp när det gäller transparens

2018-jun-20

Ny undersökning från Aid Transparency Index rankar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som en av de mest transparenta organisationerna för utveckling i världen. Undersökningen omfattar 45 av de största bistånds- och utvecklingsorganisationerna i världen, och UNDP rankas som nummer två och nummer ett bland de FN-organisationer som ingår i undersökningen.

UNDP fick 95,4 procent i den nya granskningen från Aid Transparency Index, en ökning med 2,1 procent jämfört med det index som publicerades 2016.

"Transparens är centralt i UNDP:s arbete. Vi strävar ständigt efter att hitta effektiva och innovativa sätt för att uppnå vårt mål om att vara en transparent och pålitlig samarbetspartner för utveckling,” säger UNDP:s chef Achim Steiner.

UNDP har ett långvarigt engagemang för öppenhet. UNDP har genom initiativet International Aid Transparency Initiative (IATI) lett ett flertal satsningar med partnerländer och FN-organisationer för att öka insynen i förvaltningen av utvecklingsprojekt och humanitära insatser.

"Vi välkomnar årets Index och är stolta över att vi på UNDP har ytterligare förbättrat vårt resultat vad gäller transparens. Vi gratulerar också det växande antalet organisationer som valt att prioritera transparens och delta i detta värdefulla index," säger Steiner.

UNDP lanserade idag en ny Transparency Portal, som på nya sätt tillgängliggör information om UNDP:s arbete för partners och allmänheten.

"Vi ser alltid över nya sätt att arbeta för att förbättra våra resultat och vår nya Transparency Portal är ett utmärkt exempel på detta. Nu kan världen få tillgång till vår data och bättre förstå hur vi arbetar, var vi arbetar och vilka resultat vi uppnår,” berättar Steiner.

Den nya portalen låter användarna se hur UNDP bidrar till utvecklingsresultat baserat på ett urval av flera kategorier, bland annat utifrån land, tematiska frågor och koppling till Globala målen. Den nya portalen erbjuder också för första gången en digital utbildningsplattform för IATI:s standard som nu är öppen för alla. Den nya portalen finns nu tillgänglig på: open.undp.org

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt