Årsrapport 2017: Nya lösningar på nya globala utmaningar

Annual Report web Cover-landscape

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) lanserade i veckan årsrapporten för 2017. Rapporten beskriver den nya strategiska planen som ska hjälpa länder runt om i världen att uppnå Globala målen och möta nya globala utmaningar. UNDP arbetar med flera partners för att hitta lösningar för att utrota fattigdom, förbättra offentlig förvaltning, stärka motståndskraften hos lokalsamhällen, skydda miljön, möjliggöra produktionen av ren energi och säkerställa jämlikhet och jämställdhet.

I årsrapporten kan du läsa om UNDP:s arbete som bland annat bidragit till att nästan 170 miljoner människor kunnat rösta i 52 länder. Genom UNDP:s arbete har mer än 6,7 miljoner människor i 55 länder fått bättre tillgång till energi. Nya jobb skapades för nästan 3 miljoner människor, 41 procent av dem kvinnor, och 37,3 miljoner människor fick en förbättrad arbetssituation. UNDP har också hjälpt 4,1 miljoner människor i 39 länder att få tillgång till juridisk hjälp, varav 51 procent av dessa var kvinnor.

I rapporten nämns också att UNDP år 2017 utsågs till den biståndsorganisation som ger mest valuta för pengarna enligt AidData, ett forskningsprojekt som initierats av College of William & Mary, Brigham Young University och Development Gateway. Läs rapporten i sin helhet.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt