Studieresa för journalister till Myanmar hösten 2018

Journalistresa

Är du journalist med intresse för utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och fred och säkerhet? I mitten av oktober 2018 arrangerar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) en studieresa för journalister till Myanmar. Syftet med resan är att öka kunskapen om den komplexa situation som råder i landet genom möten med såväl landets FN-representanter, regeringen, civilsamhället och befolkningen.

Innehåll
Resan kommer att ge en fördjupad inblick i ett land kantat av konflikt, fattigdom, etniska motsättningar och brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi lär oss mer om hur FN arbetar på plats; vad gör man och vilka svårigheter finns i arbetet. Vi går på djupet kring landets utmaningar och vad som krävs för att skapa lösningar för landets politiska, sociala och ekonomiska utmaningar.

Datum och program
Resan kommer sannolikt att arrangeras under vecka 42, 15-19 oktober, men exakta datum fastställs senare. Detaljerad reseinformation och program skickas ut så snart som möjligt men vi kommer att spendera ett par dagar i Yangon samt ett par dagar i Rakhine State för att bättre förstå motsättningarna där. Under resan kommer det att finnas möjlighet att göra eget fristående arbete, utanför UNDP:s program.

Praktisk information
UNDP har möjlighet att täcka kostnader för resa, logi och uppehälle för fem journalister. Vi hjälper till med att boka flygresor och boende samt att arrangera inrikestransporter och boka möten och besök för att resan ska bli så givande som möjligt för deltagarna. Du ansvarar själv för försäkringar och vaccinationer.

Ansökan
Kopiera nedanstående text, fyll i uppgifterna och mejla din ansökan till Carolina Given-Sjölander, kommunikationsansvarig på UNDP i Sverige, via carolina.given.sjolander@undp.org. Vi vill ha din ansökan senast den 30 juni 2018.

Namn:

E-post:

Mobiltelefon:

Nuvarande sysselsättning och tidigare anställningar av relevans:

Varför vill du följa med på resan?

Står du själv för resekostnaderna eller ej?

Övrigt:

 

Om UNDP
UNDP är FN:s utvecklingsprogram och arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. Mer information på: www.undp.se och www.undp.org

Resan genomförs med stöd av Sida.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt