Ulrika Modéer ny chef

Ulrika ModéerNew York, 6 juni 2018: Ulrika Modéer utsedd till ny chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkan (BERA)

FN:s generalsekteterare, António Guterres, har utsett Ulrika Modéer till chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete (BERA). Modéer är idag statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och har i sin roll varit drivande i Sveriges internationella utvecklingssamarbeten och implementeringen av Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling. Hon har under sin tid som statssekreterare bidragit i många frågor av hög relevans för UNDP, som jämställdhet, FN-reform, finansiering av FN-systemet, miljö och klimat samt konfliktförebyggande och humanitära frågor.

- UNDP är en av huvudaktörerna i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen har idag. Jag kommer att företräda UNDP och bygga allianser med alla utvecklingsaktörer, mellan stater, den privata sektorn och civilsamhället. Jag är både stolt, glad och entusiastisk över att få vara med om att bidra i detta arbetet, säger Ulrika Modéer.

Ulrika Modéer kombinerar en stark politisk bakgrund med erfarenhet från det civila samhället där hon innehaft flera uppdrag i Bolivia, Guatemala och Moçambique. Hon är född 1969 och har en kandidatsexamen i internationella relationer från Göteborgs universitet.

I och med utnämningarna av Ulrika Modéer (BERA), Ahunna Eziakonwa (RBA), Asako Okai (CRU) och Luis Felipe Lopez-Calva (RBLAC) har UNDP nu lika många kvinnor och män i ledningsgruppen, något som UNDP:s chef Achim Steiner eftersträvat.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt