Stockholm Dialogue – om sambandet mellan mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fred

Stockholm Dialogue

.

2018-jun-11

Stockholm Dialogue – om sambandet mellan mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fred

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), UN Environment (UNEP), Naturvårdsverket och Folke Bernadotteakademin arrangerar gemensamt en konferens i Stockholm den 12 juni. Konferensens syfte är att lyfta och skapa dialog kring hur vi kan förbättra förvaltningen av naturresurser för att skapa hållbara och fredliga resultat som accelererar genomförandet av Agenda 2030 och Globala målen.

Stockholm Dialogue on the Nexus between Human Rights, Environmental Sustainability and Conflict Prevention kommer att samla representanter från regeringar, FN, akademin, civilsamhället och privatsektorn från länder som har stora mineraltillgångar, inklusive Colombia, Peru och Kenya.

Under denna dialog kommer politiska beslutsfattare att undersöka hur man överbryggar arbetet för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fred genom integrerade lösningar för naturresurshantering, genom att utgå från utvinningsindustrin som exempel.

”Stockholm Dialogue betonar vikten av att investera i integrerade tillvägagångssätt och partnerskap för att skala upp och påskynda framstegen för att nå Globala målen”, säger Tim Scott, Senior Policy Advisor på UNDP.

Efterfrågan på metaller och mineraler fortsätter växa parallellt med att behovet av hållbar tillväxt och grön teknik för att minska utsläppen av koldioxid ökar. Eftersom att utvinningsindustrin idag sträcker sig in i tidigare orörda områden, krävs ansträngningar för att skydda de mänskliga rättigheterna och den biologiska mångfalden och ekosystemen som lokala samhällen i allt större utsträckning är beroende av.

Experter inom området kommer att lyfta fram dessa utmaningar och de metoder och lösningar som utvecklats för att integrera mänskliga rättigheter och miljö i gruvssektorns styrning. Fallstudier visar hur sådana metoder kan säkerställa en bättre balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling, samt minska orsakerna till konflikt och bidra till att upprätthålla fred.

UNDP och Naturvårdsverket lanserar också Global Guide for Governments and Partners to Integrate Environment and Human Rights into the Governance of the Mining Sector under dagen.

"Denna globala guide är ett svar på den växande efterfrågan på verktyg och politiska metoder som förbättrar gruvssektorns styrning för att skydda miljön och de mänskliga rättigheterna, minska risken för konflikter och påskynda genomförandet av Globala målen och Agenda 2030”, säger Maria Bang, senior rådgivare på Naturvårdsverket.

Dialogen kommer även att visa upp initiativ och landsexempel som stöds av gemensamma projekt mellan UNDP, Naturvårdsverket, UNEP och Folke Bernadotteakademin med flera.

 

När och var:

12 juni 2018
World Trade Center
Klarabersgviadukten 70 i Stockholm

 

Så deltar du:

Du kan anmäla dig här (så länge det finns platser kvar):
https://bit.ly/2Gov2L1


Du kan följa konferensen live här:
https://bit.ly/2Ly16ix

 

För media:

Francisco Filho, kommunikationsspecialist, UNDP Bureau for Policy and Programme Support, New York - Francisco.filho@undp.org; + 1 646 717 4356

 

Om UNDP:

UNDP är FN:s utvecklingsprogram och arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. Mer information på: www.undp.se och www.undp.org

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt