Ulrika Modéer tillträder som ny chef

Ulrika Modéer tillträder som ny chef

Den 20 augusti tillträdde Ulrika Modéer som ny chef för UNDP:s Bureau of External Relations and Advocacy. I denna roll kommer Modéer att leda UNDP:s arbete med externa relationer och partnerskap, samt stötta UNDP:s kommunikations- och påverkansarbete för att bidra till det övergripande målet om att nå Globala målen för hållbar utveckling.

"Jag välkomnar Ulrika till vårt ledningsteam och till hennes nya roll som chef för UNDP:s partnerskap med regeringar, civilsamhället och andra viktiga partners i de drygt 170 länder vi tjänar. Ulrika har haft ledande roller inom internationellt utvecklingssamarbete under flera års tid och har gedigen erfarenhet av att mobilisera nyckelaktörer och offentligt stöd för att främja hållbar utveckling. Med dessa kunskaper och erfarenheter kommer hon att ta organisationens partnerskap och arbete med Globala målen till nya höjder." Så säger Achim Steiner, UNDP:s högsta chef, vid Modéers tillträdande.

Modéer har tidigare varit statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete och klimat i Sverige, och har i den rollen bidragit till att omforma det internationella utvecklingssamarbetet för att stärka arbetat med Globala målen och Agenda 2030.

"Jag är både stolt och glad att bli en del av UNDP vid denna tidpunkt. UNDP är en av de främsta aktörerna för hållbar utveckling genom sitt stöd till länders genomförande av Globala målen. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen står inför just nu.” säger Modéer.

Modéer kombinerar sin politiska bakgrund med erfarenheter från offentlig sektor och civilsamhället, och har tidigare haft flera internationella uppdrag i Latinamerika (Bolivia och Guatemala) och Afrika (Moçambique och Sydafrika).

"Jag ser fram emot att samarbeta med mina dedikerade kollegor runt om i världen, samt stärka våra nuvarande relationer med medlemsstater, civilsamhället, privatsektorn och andra nyckelaktörer för utveckling. Jag ser även fram emot att etablera nya partnerskap för att tillsammans göra det som behövs för att säkerställa fred och välstånd för alla." säger Modéer.

UNDP i Sverige välkomnar Ulrika Modéer och ser fram emot att under hennes ledning fortsätta verka för att nå Globala målen till år 2030!

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt