UNDP släpper nytt index för mänsklig utveckling: 
Sverige rankas 7 i världen 

HDI - circle


New York, 14 september 2018 - Idag lanseras Human Development Index 2018, UNDP:s index för mänsklig utveckling i världen och de nya siffrorna visar att Sverige ökat markant; från 14:e till 7:e plats. Den övergripande trenden globalt är fortsatta förbättringar av mänsklig utveckling, men också utmaningar vad gäller ojämlikhet inom och mellan länder.


Sverige rankas sjua i världen 

UNDP:s senaste index för mänsklig utveckling visar att Sverige haft en tydlig ökning de senaste åren. Sverige rankas högt och ligger på 7:e plats i 2017 års index, jämfört med 14:e plats 2015. Anledningen till att Sverige gått framåt kan kopplas till ökad medellivslängd och inkomst. Mellan 2015 och 2017 har Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) per capita ökat med 2,99% och medellivslängden gått upp från 82,3 år till 82,6 år.

Sveriges HDI för 2017 ligger före både Danmark (11:e plats) och Finland (15:e plats), och jämfört med andra OECD-länder så ligger Sverige märkbart över genomsnittet. Ser vi till den långsiktiga trenden så kan vi också där se att Sverige ökat markant i alla tre grundläggande dimensioner av mänsklig utveckling sedan 1990.


Globala trender

Den övergripande trenden globalt visar fortsatta förbättringar av mänsklig utveckling. Det genomsnittliga värdet för HDI har ökat med 22 procent globalt och med 51 procent för de minst utvecklade länderna - vilket reflekteras i att människor lever längre, har längre utbildning och högre inkomst. Men det finns fortfarande stora skillnader i människors välbefinnande mellan och inom länder.

Årets index speglar en ökad investering i mänsklig utveckling världen över. Men det viktigaste budskapet är att trots att stora framsteg gjorts vad gäller livslängd, utbildning och levnadsstandard så ökar ojämlikheten både inom och mellan många länder. Detta skapar utmaningar för en jämlik utveckling där ingen människa lämnas utanför, säger Caroline Åberg, Sverigerepresentant på UNDP.

Ojämlikheten inom och mellan länder framträder när vi kollar närmare på resultatet. Ett barn som idag föds i ett land med högt HDI kan förväntas att leva 19 år längre och spendera sju år mer i skolan än ett barn som föds i ett land med lågt HDI. En viktig källa till ojämlikhet inom länderna är skillnaden i inkomst och utbildning mellan kvinnor och män, och den senaste statistiken visar att kvinnor i genomsnitt har 6% lägre HDI än män.

Vi lever i en komplex värld. Människor, nationer och ekonomier är mer sammankopplade än någonsin, och så är också de utmaningar vi står inför. HDI är ett verktyg för att förstå långsiktiga trender och ta fram hållbara lösningar för mänsklig utveckling, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

Här kan du ta del av UNDP:s Human Development Index 2018
 

Att mäta mänsklig utveckling

Human Development Index (HDI) är ett index som utvecklats av UNDP för att mäta långsiktiga framsteg i tre grundläggande dimensioner av mänsklig utveckling: ett långt och hälsosamt liv, tillgång till kunskap och en anständig levnadsstandard. Den statistiska uppdateringen för 2018 presenterar för 189 länder och innehåller uppdaterad data för 2017.

-        Ett långt och hälsosamt liv mäts genom förväntad livslängd.
-        Tillgång till kunskap mäts genom genomsnittligt antal års utbildning.
-        Levnadsstandard mäts av bruttonationalinkomst (BNI) per capita.

Läs mer på hdr.undp.org.

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt