UNDP_Lanterns_Thailand
Hopp om en ljusare framtid: firnadet av den årliga ljusfestivalen i Thailand.

 

När vi nu går in i 2018, vad kan vi säga om de kommande 12 månaderna?

Vi lever i en tid för förändring - en tid med framgång och globala insatser för att skapa en bättre framtid. Antalet människor som lever i fattigdom minskar och antalet barn som börjar i skolan ökar. Nya innovationer påverkar våra liv på många olika sätt, och vi gör genombrott på flera områden.

Samtidigt står vi inför komplexa och långsiktiga utmaningar som kräver långsiktiga lösningar.

Förödande effekter av klimatförändringarna, polarisering och sociala splittringar som ger sig uttryck i extremism, våld och konflikt. Rekordmånga människor befinner sig på flykt och hälften av världens rikedom ägs av endast en procent av världens befolkning. Dessa är alla utmaningar som kräver vår fortsatta uppmärksamhet.

Men det finns utrymme för optimism, för inspiration och för handling.

Med Agenda 2030 och de Globala målen, som antagits av FN:s medlemsländer för två år sedan, finns en gemensam och ambitiös plan som vi tar med oss in i 2018. De Globala målen visar vägen till en säker och fredlig värld där var och en av oss är fria att leva ett liv i värdighet, samtidigt som vi tar hand om planeten för kommande generationer.

Det ger också anledning till optimism att FN, som leds av generalsekreterare António Guterres, genomgår en genomgripande reform som kommer att se till att organisationen kvarstår, även i förhållande till de olika nya utmaningar som världen står inför - och UNDP fokuserar sina krafter i samma riktning.

 

“Vår omvärld fortsätter att utvecklas, på sätt som vi inte kan förutse. Alltifrån artificiell intelligens till klimatförändringar skapar dramatiska förändringar. På grund av detta, krävs ett dynamiskt, effektivt och framtidsinriktat UNDP som en integrerad del av FN-systemet - detta är mer nödvändigt än någonsin, det säger UNDP:s chef Achim Steiner.

 

Vi har integrerat denna nya riktning i den strategiska planen som träder i kraft idag och kommer att fungera som grund för vårt arbete under de närmaste fyra åren. Det nya UNDP, som beskrivs i planen, understryker att lösningen på rådande utmaningar kommer att kräva samarbete, på alla nivåer.

Ingen individ, regering, FN-organ, företag eller organisation kan hoppas att hitta lösningarna ensamma. Det är därför som UNDP kommer att fortsätta och stärka vår förmåga att knyta samman innovativa krafter i samhället. Organisationen kommer att förmedla banbrytande idéer för att möta problem. Den första prioriteringen kommer att vara den största av dessa utmaningar – att avskaffa fattigdom. Huvudbudskapet i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen (leave no one behind), och det kommer fortfarande att vara kärnan i allt UNDP gör.

2018 blir ett år med nytt fokus och en ny vision, och vi på UNDP ser fram emot att arbeta närmare än någonsin med våra partners under det kommande året.

 

“UNDP:s nya strategiska plan fokuserar på insatser som stöttar länder att uppnå de Globala målen, men erkänner också att UNDP inte kan göra detta på egen hand. Vi fungerar bäst när hela utvecklingssystemet är som bäst - genom samarbete.”

Achim Steiner

Läs den strategiska planen   

 

AchimStiener 2x

“UNDP:s nya strategiska plan fokuserar på insatser som stöttar länder att uppnå de Globala målen, men erkänner också att UNDP inte kan göra detta på egen hand. Vi fungerar bäst när hela utvecklingssystemet är som bäst - genom samarbete.”

- Achim Steiner

Läs den strategiska planen   

UNDP Around the world

You are at UNDP Sverige representation office
Go to UNDP Global