FN:s utvecklingsprogram

Vi finns i nästan alla världens länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdom, ojämlikhet och utanförskap.

UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

Läs mer om vårt arbete
FN:s årliga millenniemålsrapport

The Millennium Development Report är FN:s årliga statusrapport om arbetet med att uppnå millenniemålen. Läs mer om de framsteg som gjorts samt om de utmaningar som kvarstår

Läs mer (på engelska)