Träffa UNDP på Bokmäsan

Med sina 100 000 besökare per år är Bokmässan i Göteborg Nordens största kulturevenemang, och en viktig plattform för debatt i olika samhällsfrågor. Årets mässa går av stapeln från 22 till 25 september, och UNDP kommer att finnas på plats under hela mässan för att berätta och svara på frågor om FN:s globala...

Fler människor på flykt än någonsin tidigare – vad gör UNDP? Exempel från 10 länder

244 miljoner människor är på flykt eller migrerar; fler än någon gång sedan andra världskriget. 65 miljoner är tvingade till flykt, inklusive 40,8 miljoner internflyktingar – det vill säga människor som har flytt inom sitt eget land. Medan antalet flyktingar har växt har även tidsspannet blivit längre: mer än 80...

Ny rapport: Jämställdhet och utveckling i Afrika

Mål 5 av de Globala Målen, att uppnå jämställdhet och stärka kvinnor och flickor, är både en mänsklig rättighet i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. På senare tid har FN, tillsammans med forskare, organisationer och företag runt om i världen även börjat lyfta fram de stora ekonomiska...

Svenskt stöd till lokala medlare stärker freden i Chittangong

  När Nigar Sultana går längs vägen till den lokala samlingslokalen ser hon fokuserad och beslutsam ut. Hon har precis fått ett meddelande från Trust-builder-nätverket om våldsamheter som förstört hela byar. "Ingen borde önska sådan ödeläggelse," säger Nigar. "Inte på sin värsta fiende." Nigar bor i trakten kring...

Brygga kunskapsgap viktigt för att stärka HBTQ-personers rättigheter i Asien

  Kultur och Konst-Centret i Bangkok är upplyst i regnbågens färger som en del av den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Det är också en del av projektet Being LGBTI in Asia, ett regionalt program som syftar till att bekämpa diskriminering, exkludering och våld som människor upplever på...

Ny plattform för att möta urbana utmaningar i implementeringen av de globala målen

  New York - Urbana utvecklingsfrågor blir mer och mer viktiga. Därför har UNDP nu lanserat en webb-baserad plattform som kallas UNDP4Urban online platform. Här finns exempel på innovativa urbana utvecklingsprojekt från hela världen. Plattformen är öppen för allmänheten och alla kan dela med sig av sina åsikter...

Många länder igång med implementeringen av Agenda 2030, visar ny rapport

Sex månader efter att den nya utvecklingsagendan trätt i kraft visar en ny rapport hur länder runt hela jorden blåser liv i de globala målen New York - Länder runt hela jorden är redan engagerade i en mängd intressanta sätt att implementera de nya globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s...

Både UNDP och Sverige i framkant med hållbara upphandlingar - hur kan vi bli än bättre?

Upphandlingar står för nästan två tredjedelar av UNDP:s utgifter, och efterfrågan på upphandlingstjänster växer. Men vad är hållbara upphandlingar och hur kan de stödja UNDP:s uppdrag och bidra till att vi uppnår de globala målen för hållbar utveckling? Vid en första anblick kan upphandlingar verka som något...