Entreprenörskap är nyckeln för att skynda på Afrikas industriella omvandling

Ahmedabad, Indien - Afrikanska regeringar behöver integrera entreprenörskap i sina industrialiseringsstrategier, enligt African Economic Outlook 2017 som släpptes idag på Afrikanska utvecklingsbankens årsmöte. År 2016 minskade Afrikas ekonomiska tillväxt med 2,2% till följd av låga råvarupriser, svag global...

Från utanförskap till gemenskap – ett nytt grepp mot psykisk ohälsa i Georgien

Med stöd från bland annat Sverige genomgår den psykiatriska vården i Georgien flera viktiga reformer. En av läkarna på ett sjukhus i Georgiens huvudstad Tbilisi, Dr. Eka Chkonia, berättar att reformarbetet tar itu med många problem som ärvdes från det sovjetiska hälsovårdssystemet, då psykisk ohälsa var ett...

Möte med Libanon

UNDP:s svenska kontor reste till Libanon tillsammans med riksdagsledamöter från utrikesutskottet för att se hur UNDP och andra FN-organ arbetar i ett land som prövats hårt sedan kriget i Syrien startade.  Libanon är ett medelinkomstland i Mellanöstern, som gränsar till Medelhavet i Väst, Israel i Syd och Syrien i...

UNDP:s styrelse välkomnar utnämnandet av Achim Steiner som ny administratör

New York - Styrelsen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) välkomnar utnämningen av Achim Steiner som organisationens nya administratör. Nomineringen lämnades av generalsekreterare António Guterres till FN:s generalförsamling, som idag godkände att Achim Steiner utses att leda organisationen för en period på fyra...

Globala utvecklingsprioriteringar lämnar fortfarande de mest sårbara utanför: rapport från UNDP

Miljontals människor har inte kunnat dra nytta av utvecklingsframstegen världen över, och klyftorna kommer att växa om inte djupt rotade hinder som diskriminering och ojämlik politisk representation hanteras. Stockholm, 21 Mars 2017 – De senaste årtiondena har sett betydande utvecklingsframsteg världen över, men...

Livet längs indiens kust: en skör balans mellan människor och djur

Det är kanske inte rollen man förväntar sig att en fiskare ska ha. Men Suhas är en del av en växande grupp fiskare i Sindhudurg, på Indiens västkust, som tar ansvar för att bevara utrotningshotade sköldpaddor och andra arter. För Suhas och hans kollegor är biologisk mångfald inte bara en abstraktion; de är...

Save the date: Årets Human Development Report lanseras i Sverige!

Stockholm, 21 mars 2017: Lansering av 2016 års Human Development Report  Vem: Stefan Löfven, Sveriges statsminister; Helen Clark, administratör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP); och Selim Jahan, rapportens huvudförfattare / chef för Human Development Report Office. Vad: Lansering av UNDP’s Human Development...

UNDP i Sverige flyttar till Norrsken House

Den privata sektorns roll i att främja hållbar utveckling blir mer och mer central. Det beror delvis på den mängd resurser som är knutna till privata företag, men också på att så mycket av kunskapen och innovationskraften världen behöver finns där. UNDP samarbetar med företag på många olika sätt, och vi vill nu...