​Finlands regering och FN kallar till konferens om Syrienkrisen. På agendan: att rädda liv, stärka flyktingars skydd och bygga motståndskraft

Helsingfors – Den 23 och 24 januari kommer den finska regeringen att samla en rad viktiga aktörer inom humanitär hjälp och utvecklingsfrågor i Helsingfors för att lansera en plan för den utdragna krisen i Syrien och dess grannländer, som nu är inne på sitt sjätte år. I Helsinki Conference on Supporting Syrians...

UNDP bygger motståndskraft och förbättrar levnadsvillkor på hemmaplan

Fler än 65 miljoner människor har nu tvingats på flykt av våld och konflikter. Aldrig tidigare i historien har så många flyktingar och migranter lämnat sina hem. En stor majoritet – 40,8 miljoner människor, varav cirka 17 miljoner är barn, är internflyktingar i sina egna länder. Flyktingar lämnar sina hemländer i jakten...

Mänskliga rättigheter – en grundpelare i FN:s arbete

Idag, den 10 december, är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Därför sätter vi fokus på det viktiga reformarbete som görs inom FN för att förebygga allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Vi fick en pratstund med Ben Majekodunmi, ansvarig för FN-initiativet Human Rights up Front, i samband...

Säkerhetsrådet borde reagera redan på hot, menar FN-chef inom mänskliga rättigheter på besök i Sverige

Den 25 november besökte Ben Majekodunmi Sverige, bland annat för att berätta om FN:s reformarbete inom mänskliga rättigheter. Under besöket intervjuades han av Dagens Nyheter och journalisten Anders Bolling. Följande är artikeln som publicerades i Dagens Nyheter den 4 december 2016.   "-Min största oro är att...

Så arbetar svensken Håkan Björkman med att stävja HIV/Aids i konfliktdrabbade länder

Den internationella aidsdagen uppmärksammas varje år den 1 december. I samband med det har vi träffat Håkan Björkman, högste ansvarig för UNDP:s partnerskap med den Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria, för att ta reda på mer om ett samarbete som räddar liv. UNDP hjälper den Globala Fonden att...

Nu släpps Arab Human Development Report 2016: Att stärka ungas möjligheter blir avgörande för fred och utveckling i Mellanöstern

Beirut, 29 november 2016: Arabländerna kan uppnå betydande utvecklingsframsteg och stärka stabiliteten i regionen - om de snabbt prioriterar en politik som fokuserar på välbefinnande, produktivitet, självbestämmande och god medborgaranda hos den unga befolkningen. Det konstaterar årets arabiska Human...

Kan FN förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna? Välkomna på seminarium!

Den 25 November kommer Ben Majekodunmi till Sverige. Han arbetar som en del av Ban Ki-Moons stab med att reformera FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Som en del av Sverigebesöket kommer Ben Majekodunmi medverka i ett seminarium som är öppet för allmänheten. FN skapades för att förhindra mänskligt lidande...

Radio räddar liv i Bangladesh

Med stöd av bland annat Sverige har Bangladesh lyckats reducera dödstalen från cykloner och annat extremväder. Nyckeln har legat i att skifta fokus från att hantera olyckorna till riskreducering och tidiga varningssystem. Cykloner är inget nytt för fiskaren Monu Mia. “Jag har överlevt flera cykloner, men minnet...