En ny agenda för hållbar utveckling

Röster runt om i världen höjs och kräver ledarskap för att tackla fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. För att möta dessa krav med åtgärder samlades världens ledare den 25 september, 2015 vid FN i New York för att anta 2030-agendan för en hållbar utveckling.

Agendan omfattar 17 nya hållbara utvecklingsmål (SDGs), eller globala mål som de också kallas, som kommer att vägleda policy och finansiering inom utvecklingsarbetet de kommande 15 åren. Detta börjar med ett historiskt löfte från världens ledare att utrota fattigdomen. Överallt. Permanent.

Konceptet med hållbara utvecklingsmål föddes vid FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio + 20), 2012. Målet var att ta fram en uppsättning universellt gällande mål som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: miljömässiga, sociala och ekonomiska.

De globala mål ersätter millenniemålen (MDG), som världens ledare enades kring i september 2000 och som enade världen i en gemensam 15-årig agenda för att ta itu med ovärdigheten i fattigdom.

Millenniemålen etablerade mätbara, universellt överenskomna mål, bland annat för att utrota extrem fattigdom och hunger, förhindrar dödliga men behandlingsbara sjukdomar, och utvidga utbildningsmöjligheter för alla barn.

Millenniemålen drev framsteg inom flera viktiga områden:

  • Inkomstfattigdom
  • Tillgång till förbättrade vattenkällor
  • Inskrivning i grundskola
  • Barnadödlighet

Arbetet med millenniemålen är dock oavslutat för miljontals människor och vi måste gå i mål med mål som att utrota hunger, att uppnå full jämställdhet, förbättra hälso- och sjukvården och att få alla barn i skolan. Nu måste vi försätta världen på en hållbar bana. De globala målen syftar till att göra just detta, med 2030 som slutdatum.

Den nya utvecklingsagendan gäller för alla länder, främjar fredliga och inkluderande samhällen, skapar bättre arbetstillfällen och tacklar de miljömässiga utmaningarna i vår tid, och i synnerhet klimatförändringarna. Senare i år förväntas världens ledare även nå en global överenskommelse om klimatförändringar vid klimatkonferensen i Paris.

De globala målen måste avsluta det jobb som millenniemålen startade - och inte lämna någon på efterkälken.

 

Millenniemålen och de globala målen

Millenniemålen

Millenniemålens framsteg

15 år efter att världen åtog sig ett nytt globalt partnerskap för att minska fattigdom har millenniemålen gjort en markant skillnad. Mer 

De globala målen

Övergång till de nya målen

FN:s medlemmar har under 2015 utvecklat en uppsättning nya mål för hållbar utveckling som ska avsluta jobbet millenniemålen påbörjade. Mer 

UNDP:s partnerskap

Fonden för de hållbara utvecklingsmålen - The SDG Fund - skapades av UNDP med ett första bidrag från spanska regeringen och är utformad för att göra övergången från millenniemålen till de nya målen smidig. Läs mer 

Logo BCTA

The Business Call to Action (BCtA) syftar till att accelerera framstegen mot att nå millenniemålen genom att utmana näringslivet att utveckla inkluderande företagsmodeller som erbjuder möjligheter för både marknadsmässig framgång och positiv påverkan på utveckling. Läs mer 

Mer om UNDP:s partners runt om i världen