Human Development Report 2013

Publicerad den 14 mar 2013 60 sidor
image

Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald

2013  års  Human  Development  Report  Syds uppgång :  Mänskliga  framsteg  i  en  värld  av mångfald tittar närmare på hur dagens geopolitik utvecklas samt undersöker aktuella frågor och trender. Rapporten beskriver också de nya aktörer som formar utvecklingslandskapet. Enligt rapporten har den pågående omvandlingen av ett stort antal utvecklingsländer – till stora dynamiska ekonomier med växande politiskt inflytande – en betydande inverkan också på den mänskliga utvecklingen.

    Ladda ner rapporten