6 Se till att alla barn får gå i grundskolan

Några av de fattigaste länderna har gjort stora framsteg


Under det senaste decenniet har antalet barn som inte går i skolan minskat från 106 till 67 miljoner. Avskaffandet av skolavgift har bidragit till att några av de fattigaste länderna lyckats öka andelen barn i grundskola.

Under 2009 (vilket är den senast tillgängliga statistiken) stod mer än 20 procent av barnen i de minst utvecklade länderna utanför skolsystemet.

Trots detta har några av de allra fattigaste länderna gjort stora framsteg under det senaste decenniet och Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Sao Tome och Principe, Togo och Tanzania har i det närmaste uppnått full inskrivning i grundskolan

Avskaffandet av skolavgifter är en viktig orsak till att dessa länder lyckats så bra. Trots alla utmaningar har många framsteg gjorts och även om skolinskrivningen är lägst i Afrika söder om Sahara är det också där som ökningen gått snabbast

Andelen barn som började skolan i regionen ökade med 18 procentenheter – från 58 till 76 procent – mellan 1999 och 2008. Framsteg gjordes också i Sydasien och Nordafrika där andelen inskrivna ökat med 12 respektive 8 procentenheter det senaste decenniet

Allt fler kan läsa och skriva
På global basis har läs- och skrivkunnigheten för unga (mellan 15 och 24 år) ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2009. Trots framstegen kan dock fortfarande 127 miljoner unga runt om i världen varken läsa eller skriva. Nära 90 procent av dessa bor i Sydasien (65 miljoner) och Afrika söder om Sahara (47 miljoner).

 


Ungdomar från fattiga hem och gård hem ligger i riskzonen för avhopp från skolan.
Andel av barn i en ålder som motsvarar den första etappen av utbildning för grundskolan som inte är i skolan - efter kön, hushållens inkomster och geografiskt läge, 55 länder, 2005/2010

1.35 years
remaining
until 2015

1990 2015
Delmål
  1. Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling
    • Netto inskrivna i grundskola
    • Andel elever börjar årskurs 1 som når sista klassen i grundskolan
    • Läskunnighet hos 15-24 åringar, kvinnor och män