6 Stoppa spridningen av hiv och aids

Fler med hiv kan leva längre tack vare ökad tillgång till bromsmediciner

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,7 miljoner, vilket är en nedgång med 21 procent sedan spridningens kulmen 1997. Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv på grund av större tillgång till bromsmediciner. Uppskattningsvis lever 34 miljoner människor med hiv.

I Afrika söder om Sahara har hiv-spridningen hejdats, men trots det lever majoriteten av de hivsmittade - omkring 22 miljoner - i denna region. De regioner där hivfallen ökar mest är i Östeuropa och Centralasien.

Information och kunskap om hur hiv smittar är ett viktigt steg mot att bekämpa spridningen. Även antalet människor som dör i aids minskar globalt - det också tack vare bromsmediciner. Aids är dock fortfarande den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen - med ca 1,8 miljoner dödsfall årligen.

Vad gäller malaria, visar FN:s senaste siffror att andelen malariarelaterade dödsfall har minskat med 25 procent på global nivå sedan år 2000. Men fortfarande dödar malaria runt 655 000 människor per år.

Andra källor pekar dock på allt högre siffror, ca 1,2 miljoner enligt IHME, som också indikerar att malaria dödar fler vuxna än man tidigare trott. Forskningen är dock enig om att stora framsteg gjorts för att bekämpa malaria.

 


1.33 år
kvar
till

1995 2015
Delmål
 1. Stoppa och börja vända spridningen av hiv / aids
  • Förekomst av hiv bland befolkningen 15-24 år
  • Kondomanvändning vid högrisk-sex
  • Andel av befolkningen i åldern 15-24 år med omfattande korrekt kunskap om hiv / aids
  • Andel av skolgång för föräldralösa barn till skolgång icke-föräldralösa i åldern 10-14 år
 2. Uppnå år 2010, allmän tillgång till behandling för hiv / aids för alla som behöver det
  • Andel av befolkningen med avancerad HIV-infektion med tillgång till bromsmediciner