Klimat och förebyggande av katastrofer

Ett förändrat klimat och snabbt växande exponering för katastrofrisker ställer världen inför en aldrig tidigare skådad utmaning. För utvecklingsländerna, som är både sämre rustade att hantera effekterna och mer sannolika att påverkas, är utmaningen särskilt allvarliga. Dessa länder står inför ökande förluster från en rad naturkatastrofer - från jordbävningar och tsunamis till svåra översvämningar, stormar och torka. Vi står inför hotet att årtionden av utvecklingsframsteg rullas tillbaka och fattigdom blir befäst. Samtidigt skär klimatförändringarna genom hela samhället och påverkar alla sektorer, från jordbruk till hälsa, energi till vattenresurser.

Vårt mål

UNDP arbetar för att integrera frågor om klimat, energi och minskade risker för katastrofer på nationell nivå, och fokuserar på att bygga motståndskraft och se till att utvecklingen förblir risk-informerad och hållbar.

Lär dig mer...

Vill du läsa mer om hur UNDP arbetar för ett hållbart klimat och förebyggande av katastrofer? Klicka här!

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt