Klimat och motståndskraft mot katastrofer

Ett förändrat klimat och snabbt växande exponering för katastrofrisker ställer världen inför en aldrig tidigare skådad utmaning. För utvecklingsländerna, som är både sämre rustade att hantera effekterna och mer sannolika att påverkas, är utmaningen särskilt allvarliga. Dessa länder står inför ökande förluster från en rad naturkatastrofer - från jordbävningar och tsunamis till svåra översvämningar, stormar och torka. Vi står inför hotet att årtionden av utvecklingsframsteg rullas tillbaka och fattigdom blir befäst. Samtidigt skär klimatförändringarna genom hela samhället och påverkar alla sektorer, från jordbruk till hälsa, energi till vattenresurser.

Vårt mål

UNDP arbetar för att integrera frågor om klimat, katastrofförebyggande och energi på nationell nivå, och fokuserar på att bygga motståndskraft och se till att utveckling förblir risk-informerad och hållbar. UNDP har en portfölj på 1,3 miljarder för anpassning till och lindring av klimatförändringar och hållbar energi. Sedan 2005 har minst 1,7 miljarder dollar investerats i katastrofriskreducering och återhämtning.mer

Klimat och motståndskraft mot katastrofer

År 2014 hjälpte UNDP till att motverka klimatförändringar och lindra dess effekter I 140 länder. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe more

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt