Demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande

Fler länder än någonsin tidigare arbetar med att bygga demokratisk samhällsstyrning. UNDP säkerställer inkluderande och effektivt demokratiskt styre genom att förespråka, rådgivning, främja objektiva utrymmen för dialog, uppnå samförstånd och bygga institutioner. UNDP hjälper samhällsinstitutioner i länder att genomföra konstitutionella reformer, organisera trovärdiga val, stärka parlamenten och institutionella alternativ för fred. UNDP arbetar även för riskminskning och utveckling genom försoning, egenmakt och integration.

Vårt mål

Vårt främsta mål är att leverera effektiv och rättvis service till medborgarna - särskilt till fattiga, ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, samt att stärka rättsstaten och medborgarnas säkerhet genom utformningen av lämpliga politiska och rättsliga regelverk och genom stärkt lokalt styre. Vi hjälper till att överbrygga klyftan mellan humanitärt, fredsbyggande och långsiktigt utvecklingsarbete – för att hjälpa länder nå fredliga lösningar på tvister och uppnå framsteg mot demokratisk samhällsstyrning.

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om hur UNDP arbetar med demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande?Klicka här!

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt