Demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande

Fler länder än någonsin tidigare arbetar med att bygga demokratisk samhällsstyrning. UNDP säkerställer inkluderande och effektivt demokratiskt styre genom att förespråka, rådgivning, främja objektiva utrymmen för dialog, uppnå samförstånd och bygga institutioner. UNDP hjälper samhällsinstitutioner i länder att genomföra konstitutionella reformer, organisera trovärdiga val, stärka parlamenten och institutionella alternativ för fred. UNDP arbetar även för riskminskning och utveckling genom försoning, egenmakt och integration.

Vårt mål

samhället, där de kan stärkas och bidra till den nationella utvecklingen. Vårt främsta mål är att leverera effektiv och rättvis service till medborgarna - särskilt till fattiga, ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, samt att stärka rättsstaten och medborgarnas säkerhet genom utformningen av lämpliga politiska och rättsliga regelverk och genom stärkt lokalt styre. Vi hjälper till att överbrygga klyftan mellan humanitärt, fredsbyggande och långsiktigt utvecklingsarbete – för att hjälpa länder nå fredliga lösningar på tvister och uppnå framsteg mot demokratisk samhällsstyrning. mer

Demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande

Våra program stärkte valprocesser runt om I världen och bidrog 2014 till att registrera 18 miljoner nya väljare. Foto: UN Photo/Albert Gonzalezmore

Projektexempel

DR Kongo: Ingen står över lagen, inte ens militären

Stämningen är spänd i Bweremana, i det krigshärjade norra Kivu. En stor folkmassa har samlats utanför ett tält som fungerar som en improviserad militärdomstol. De väntarLäs mer 

Haiti: Tillgänglighet och kvinnligt deltagande för bättre val

Ketizia Brunard förlorade en arm i jordbävningen som drabbade Haiti den 12 januari 2010. Fast besluten att fullt ut utöva sina medborgerliga och politiska rättigheter serLäs mer 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt