Tillgång till rättvisa för Egyptens utsatta

På trappan till familjedomstolen i Heliopolis i Egyptens huvudstad Kairo berättar "Ayesha", som vi kallar henne, en historia som är alltför vanligt.

"Min man och jag är skilda. Jag förkastade honom. Då tog han min äldsta dotter, kidnappade henne, och jag visste inte hur jag skulle få tillbaka henne. Det fanns ingen att fråga om råd. Efter varje besök hos domstolen kom jag tillbaka med mitt problem olöst."

Fattiga, ofta analfabetiska kvinnor och män som söker rättslig prövning kan ha stora svårigheter att navigera sig genom processerna och pappersarbetet kopplat till att driva ärenden vidare i någon av Egyptens 257 familjedomstolar. Deras sårbarhet inför ett ofta komplext rättssystem är ett allvarligt hinder i deras sökande efter rättvisa.

Sedan 2008 har UNDP, i samarbete med Egyptens justitie- och utrikesminister och Sveriges styrelse för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, arbetat för att hjälpa människor som Ayesha genom projektet ”Stöd till rättshjälp och tvistlösning i familjedomstolar". Utformat för att stärka den operativa effektiviteten, öppenheten och integriteten i familjedomstolar och familjeåtal har projektet hjälpt 49.597 ärenden, varav 36.948 fördes av kvinnor.

Omaima Abdel Khaleq, en annan målsäganden som för ett åtal om våld i hemmet mot sin man, förklarar hur projektet har hjälpt henne.

"När jag kom att lämna ärendet berättade en kvinna som lämnat ett tidigare att jag kunde få hjälp via ett assistentkontor. Där gjorde de mig medveten om många saker som jag inte visste innan. De upplyste mig om vad exakt ska jag borde göra i stället för att falla mellan stolarna bland alla jurister. Jag fick tillgång till gratistjänster, allt var gratis."

Rättshjälpsbyrån (LAO) i Kairo som stödjer Omaima är bara en av 32 som fastställts av projektet i sju provinser över hela Egypten.

Elektroniskt utrustade och i kopplade till centret för rättslig information och justitieministeriet ger de viktigt stöd och rättshjälp för målsäganden, och ger gratis rådgivning om enkla juridiska frågor innan de hänvisas till familjedomstolar. Personalen vid juridiska rådgivningsbyråer vägleder rättsökanden genom familjedomstolarnas processer, reviderar och kompletterar juridisk dokumentation, utkast och skrivelser till de som inte är flytande i läsning och skrivning, och förbreder elektroniskt material.

De juridiska rådgivningsbyråerna är bara en del av projektet, som även omfattar utbildning av personal, rundabordssamtal för familjedomstolens domare, och hjälp med att digitalisera och automatisera arkiven inom domstolsväsendet.

Tvistlösningskontor (DSOs), som ger medling innan rättstvister, har fått sina kontor och utrustning uppgraderade samt utbildning för 200 anställda inom tvistlösning, familjelag, barns rättigheter och allmänna bestämmelser för underhållsbidrag.

Sammantaget syftar initiativet till att stärka fattiga och marginaliserade grupper i deras tillgång till rättvisa och övervinna de hinder som står ivägen för rättegång. "Vi hjälper människor själva med deras lagliga rättigheter", säger rådgivaren och projektledaren Gihane El Batouty.

På tingshuset i Kairo är Ayesha nöjd med hur hennes fall går. "Assistentkontoret förklarade hur jag ska gå tillväga och ordnade de steg att följa. Nu följer jag instruktionerna."

Med tanke på vikten av kvalificerade tjänstemän för att lyckas med genomförandet, organiserade projektet 17 utbildningar och workshops för mer än 500 domare i familjedomstolar och anställda inom rättshjälpsbyrån och tvistlösningskontor. Juridiska experter introducerade bästa praxis när det gäller att hantera tvistande parter.

En central elektronisk databas med domstolsbeslut har upprättats av justitieministeriet, åklagarmyndigheten och ministeriet för kommunikation och informationsteknik för att förbättra nätverk mellan rättshjälpskontor, familjedomstolar, och familjeåtal. Databasen kommer också vara elektroniskt kopplad till Nasser-banken för att underlätta insamling av betalningar som utfärdas av domstolarna, vilket kommer att påskynda kvinnors tillgång till underhållsbidrag.

Rättshjälpsprojektet i Egypten är bara ett av 55 liknande initiativ UNDP stödjer i länder runt om i världen.

Nyckelfakta

  • 32 rättshjälpsbyråer har etablerats i sju provinser över hela Egypten.
  • I början av 2015 hade 49.597 fall tagits upp, varav 36.948 fördes av kvinnor.
  • 17 utbildningar och workshops har organiserats för mer än 500 domare i familjedomstolar och anställda i rättshjälpsbyråerna och tvistlösningskontoren.