Demokratisk Samhällsstyrning

I dag finns det fler demokratiskt valda regeringar i världen än någonsin tidigare. Under de senaste 15 åren har antalet demokratier nästan fördubblats. Trots det saknar fortfarande två tredjedelar av befolkningen i de nya demokratierna grundläggande politiska rättigheter samt tillgång till sjukvård och utbildning. Och det är alltid de fattigaste – med minst tillgång till politisk makt och inflytande – som drabbas hårdast.

Våra mål

UNDP arbetar för att demokratin ska komma alla människor till del – även de fattigaste. Hälften av vår verksamhet går ut på att stödja demokratiska övergångar, ge befolkningen en röst i de beslutsprocesser som påverkar deras liv och stärka de demokratiskt valda myndigheterna. UNDP samarbetar med var tredje parlament i utvecklingsländerna och hjälper till vid organiseringen av val över hela världen. Läs mer

image
Val i Libyen

2012 gick libyerna till valurnorna för första gången på årtionden. Sverige har bidragit med 30 miljoner kronor till det viktiga arbetet. Foto: UNDP LibyenLäs mer

Projektexempel