Energi & Miljö

Klimatförändringarna är redan ett faktum och något vi måste lära oss att hantera. Fattiga människor och länder drabbas extra hårt av klimatförändringarna eftersom de ofta lever i redan hårt ansträngda miljöer med torka, överbefolkning eller konflikter. För att minska de fattigas sårbarhet samarbetar UNDP med länder för att stödja deras anpassning till det förändrade klimatet.

Våra mål

Klimatfrågan är nära kopplad till arbetet med mänsklig utveckling. Klimatförändringarna påverkar och genomsyrar därför allt UNDP:s utvecklingsarbete – från demokrati och fattigdomsbekämpning till naturresursförvaltning och krisförebyggande.

image
Sudan

Ny teknik underlättar för bönder i SudanLäs mer

Projektexempel