Fattigdomsbekämpning

UNDP:s arbete med att bekämpa fattigdomen bygger på helhetslösningar som täcker problematikens alla dimensioner. Ekonomisk tillväxt är nödvändig för en hållbar fattigdomsbekämpning, men det är inte tillräckligt. Vi måste hela tiden verka för att fattiga människor inte bara ska kunna dra nytta av den ekonomiska tillväxten - de ska även ha möjligheten att aktivt vara med och bidra till den.

Våra mål

Fattigdomsbekämpning är grundläggande i allt utvecklingsarbete. UNDP hjälper utvecklingsländer att hitta en väg ut ur fattigdomen, med utgångspunkt i lokala kunskaper och behov. UNDP stödjer nationella fattigdomsstrategier och bidrar till att få med även de fattigaste i processen. På så sätt ökar man deras möjligheter att delta i ekonomiska och politiska aktiviteter. mer

image
Från tiggare till skomakare

Umaru Kargbo från Sierra Leone är ett levande bevis på att det med stark vilja, hårt arbete och rätt hjälp går att ta sig ur ett liv i fattigdomLäs mer

Projektexempel

  • Tai On investerade i citronträd och tjänar nu pengar från skörden. Foto:Toby Fricker / UNDP Lao PDR

    Polykultur tryggar försörjningen för risodlare i Laos

    Klimatförändringen gör att lantbrukare världen över tvingas fundera över hur de ska anpassa sig till de nya förutsättningarna. I Laos har risbönder börjat odla även andraLäs mer

  • En blomstrande framtid. Foto: UNDP Palestina

    Palestinskt småföretagande skapar framtidstro

    Tack vare mikrolån och uppstartshjälp har Inayat Nageeb startat en egen underklädesbutik i Jerusalem. Pengarna hon tjänar investeras i de fem barnens utbildning. "Stödet har hjälptLäs mer