Hållbar utveckling

UNDP hjälper länder att minska fattigdom och uppnå hållbar utveckling för få till stånd verkliga förbättringar av människors liv. Vi förespråkar och verkar efter en integrerad strategi för hållbar utveckling. Detta kräver att vi och länder tar sig an flerdimensionell fattigdom, ojämlikhet och utanförskap och hållbarhet samtidigt som vi arbetar för förbättrade kunskaper, färdigheter och produktionsteknik för att minska riskerna och upprätthålla utvecklingsvinster. Vi hjälper länderna att själva bygga upp sin förmåga att integrera miljöhänsyn i planer och utvecklingsstrategier, bland annat genom god förvaltning och hållbart användande av naturresurser samt genom bättre politik och social trygghet för dem som behöver det mest.

Vårt mål

Vårt mål är att stärka kapaciteten och möjligheterna att minska fattigdom och marginalisering - med fokus på de mest utsatta och exkluderade befolkningsgrupper - på ett sätt som är hållbart ur såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga perspektiv.mer

Hållbar utveckling

Under 2014 bidrog UNDP till stärkt försörjning för 11,2 miljoner människor i låginkomstsamhällen. Foto: UN Photo/Martine Perret more

Projektexempel

Att tjäna sitt uppehälle från avfall

Norah Baziweli är bosatt i Mtandire, ett distrikt i Malawis näst största stad Lilongwe. För drygt ett år sedan hade Norah en mycket tuff vardag. HonLäs mer 

Mikrolån lyfter tusentals kvinnor ur fattigdom i Bolivia

Linet Claros Yevara är bosatt i Mizque, en kommun i Bolivia där 85 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Linet uppger att hennes situation harLäs mer 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt