Vad är post-2015?

Post-2015 representerar arbetet med att formulera en ny global utvecklingsagenda som kan ta vid då millenniemålen går ut 2015 och ligga till grund för den värld vi vill ha i framtiden.

Röster om post-2015

Olav Kjorven, Assistant Secretary-General, Director, Bureau for Development Policy
Rebeca Grynspan, Under-Secretary-General and the Associate Administrator of the United Nations Development Programme
Bakgrund till post-2015: FN:s toppmöte 2010
thumbnail

Vid FN:s toppmöte år 2010 konstaterade FN: s medlemsstater att målen för 2015 har bidragit till omfattande utvecklingsframsteg, och på ett effektivt sätt skapat en ram för en gemensam global utvecklingsagenda – med mänsklig utveckling i fokus. Slutdokumentet från toppmötet 2010 gav klartecken till fortsatt arbete med nya mål då de nuvarande har gått ut.