SubscribeSubscribe

Nyhetsarkiv

 • Fartfyllt firande när de Globala Målen fyllde ett år 26 sep. 2016

  Den 25 september fyllde de Globala Målen ett år. Dessutom var det Social Good Summit – en konferens för utveckling genom nyskapande teknologi och social media. UNDP i Sverige slog två flugor i en smäll och firade det här med dans och musik under bokmässans sista dag.

 • Fler människor på flykt än någonsin tidigare – vad gör UNDP? Exempel från 10 länder. 20 sep. 2016

  244 miljoner människor är på flykt eller migrerar; fler än någon gång sedan andra världskriget. 65 miljoner är tvingade till flykt, inklusive 40,8 miljoner internflyktingar – det vill säga människor som har flytt inom sitt eget land. Medan antalet flyktingar har växt har även tidsspannet blivit längre: mer än 80 procent är på flykt i 10 år eller mer, två av fem i 20 år eller mer. Värdsamhällen där flyktingar lever är oftast utvecklingsländer med få egna ekonomiska möjligheter och begränsad tillgång till hälsovård och utbildning. Ibland kan stora inflöden av flyktingar leda till sociala spänningar.

 • Träffa UNDP på Bokmässan 16 sep. 2016

  Med sina 100 000 besökare per år är Bokmässan i Göteborg Nordens största kulturevenemang, och en viktig plattform för debatt i olika samhällsfrågor. UNDP kommer att finnas på plats under hela mässan för att berätta- och svara på frågor om- FN:s globala utvecklingsarbete. Ni hittar oss i FN-montern på Internationella Torget, våning två.

 • Ny rapport: Jämställdhet och utveckling i Afrika 7 sep. 2016

  Enligt ’Africa Human Development Report 2016’, som publicerades av UNDP i slutet av augusti, går Afrika söder om Sahara miste om motsvarande 800 miljarder kronor per år i ekonomisk tillväxt. Detta motsvarar cirka 6 procent av regionens BNP.

 • Svenskt stöd till lokala medlare stärker freden i Chittangong 5 aug. 2016

  Med stöd av Sverige stärks freden i Chittagong Hill i Bangladesh genom lokala fredsaktörer- Chittangong är ett geografiskt svårgenomträngligt område med stor kulturell mångfald och där spänningar och lokala konflikter är vanliga. Trots ett fredsavtal från 1997 kvarstår spänningarna mellan samhällena i Chittangong, som ofta handlar om rättigheter till olika landområden och naturresurser i området. Alltför ofta har de här spänningarna lett till våldsamma sammandrabbningar mellan grannkommuner.

 • Brygga kunskapsgap viktigt för att stärka HBTQ-personers rättigheter i Asien 28 juli 2016

  "Being LGBTI in Asia" är ett regionalt program som syftar till att bekämpa diskriminering, exkludering och våld som människor upplever på grund av sin sexuella läggning eller gender-identitet. Särskilt problematiskt är att dessa grupper ofta exkluderas från samhällstjänster som hälsovård och sociala skyddsnät. Genom kunskap om HBTQ-frågor syftar programmet till att få ett slut på den systematiska diskrimineringen.

 • UNDP lanserar ny plattform för att möta urbana utmaningar i implementeringen av de globala målen 28 juli 2016

  Urbana utvecklingsfrågor blir mer och mer viktiga. Därför har UNDP nu lanserat en webb-baserad plattform som kallas UNDP4Urban online platform. Här finns exempel på innovativa urbana utvecklingsprojekt från hela världen. Plattformen är öppen för allmänheten och alla kan dela med sig av sina åsikter och erfarenheter och vara med och skissa på lösningar utifrån sina olika perspektiv.

 • Länder redan igång med implementeringen av Agenda 2030, visar ny rapport 21 juli 2016

  Länder runt hela jorden är redan engagerade i en mängd intressanta sätt att implementera de nya globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling i september i fjol. Det menar en ny rapport som lanserades igår av FN:s utvecklingsgrupp, UNDG.

 • Sverige ett av fem länder som tar plats i FN:s säkerhetsråd nästa år 29 juni 2016

  Sverige, Bolivien, Etiopien, Kazakstan vald till FN:s säkerhetsråd Den 28 juni samlades alla FN:s 193 medlemsstaterna i generalförsamlingen för att välja fem länder som ska tjäna som icke-permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd från 1 januari 2017. Omröstningen gällde fem platser uppdelade enligt geografi – två från Afrika och Asien, två från Västeruopa och en från Latinamerika och Karibien. Resultatet: Sverige, Bolivia, Etiopien och Kazakstan. Italien och Nederländerna kommer att dela på en plats genom att sitta ett år var. De nya länderna kommer att ersätta Spanien, Malaysia, Nya Zealand, Angola och Venezuela.

 • Träffa UNDP under Almedalsveckan 21 juni 2016

  UNDP kommer att finnas på plats under Almedalsveckan, med ett internationellt fokus. Vi arrangerar flera seminarium med beslutsfattare och experter som kommer att diskutera några av de mest aktuella internationella frågorna just nu, som FN:s framtid när organisationen ska få en ny generalsekreterare, Sveriges roll som föregångsland för de globala målen, och exkludering och utanförskap – ett problem som är lika aktuellt i Nairobi som det är i Tensta.