Nyhetsarkiv
  • Svenskt stöd till lokala medlare stärker freden i Chittangong5 aug. 2016Med stöd av Sverige stärks freden i Chittagong Hill i Bangladesh genom lokala fredsaktörer- Chittangong är ett geografiskt svårgenomträngligt område med stor kulturell mångfald och där spänningar och lokala konflikter är vanliga. Trots ett fredsavtal från 1997 kvarstår spänningarna mellan samhällena i Chittangong, som ofta handlar om rättigheter till olika landområden och naturresurser i området. Alltför ofta har de här spänningarna lett till våldsamma sammandrabbningar mellan grannkommuner.

  • Brygga kunskapsgap viktigt för att stärka HBTQ-personers rättigheter i Asien28 juli 2016"Being LGBTI in Asia" är ett regionalt program som syftar till att bekämpa diskriminering, exkludering och våld som människor upplever på grund av sin sexuella läggning eller gender-identitet. Särskilt problematiskt är att dessa grupper ofta exkluderas från samhällstjänster som hälsovård och sociala skyddsnät. Genom kunskap om HBTQ-frågor syftar programmet till att få ett slut på den systematiska diskrimineringen.

  • UNDP lanserar ny plattform för att möta urbana utmaningar i implementeringen av de globala målen28 juli 2016Urbana utvecklingsfrågor blir mer och mer viktiga. Därför har UNDP nu lanserat en webb-baserad plattform som kallas UNDP4Urban online platform. Här finns exempel på innovativa urbana utvecklingsprojekt från hela världen. Plattformen är öppen för allmänheten och alla kan dela med sig av sina åsikter och erfarenheter och vara med och skissa på lösningar utifrån sina olika perspektiv.

  • Länder redan igång med implementeringen av Agenda 2030, visar ny rapport21 juli 2016Länder runt hela jorden är redan engagerade i en mängd intressanta sätt att implementera de nya globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling i september i fjol. Det menar en ny rapport som lanserades igår av FN:s utvecklingsgrupp, UNDG.

  • Sverige ett av fem länder som tar plats i FN:s säkerhetsråd nästa år29 juni 2016Sverige, Bolivien, Etiopien, Kazakstan vald till FN:s säkerhetsråd Den 28 juni samlades alla FN:s 193 medlemsstaterna i generalförsamlingen för att välja fem länder som ska tjäna som icke-permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd från 1 januari 2017. Omröstningen gällde fem platser uppdelade enligt geografi – två från Afrika och Asien, två från Västeruopa och en från Latinamerika och Karibien. Resultatet: Sverige, Bolivia, Etiopien och Kazakstan. Italien och Nederländerna kommer att dela på en plats genom att sitta ett år var. De nya länderna kommer att ersätta Spanien, Malaysia, Nya Zealand, Angola och Venezuela.

  • Träffa UNDP under Almedalsveckan21 juni 2016UNDP kommer att finnas på plats under Almedalsveckan, med ett internationellt fokus. Vi arrangerar flera seminarium med beslutsfattare och experter som kommer att diskutera några av de mest aktuella internationella frågorna just nu, som FN:s framtid när organisationen ska få en ny generalsekreterare, Sveriges roll som föregångsland för de globala målen, och exkludering och utanförskap – ett problem som är lika aktuellt i Nairobi som det är i Tensta.

  • Både Sverige och UNDP i framkant när det gäller hållbara upphandlingar21 juni 2016Vid en första anblick kan upphandlingar verka som något som händer i kulisserna – en specialiserad och teknisk del av UNDP:s arbete. Men upphandlingar står för två tredjedelar av UNDP:s utgifter. 2016 mötte UNDP andra FN-organ och Sveriges regering för att diskutera hur hållbara upphandlingar kan göras i stor skala.

  • Historisk process ledde till enighet om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling16 juni 2016Arbetet med att ta fram Agenda 2030 var den mest omfattande i FN-systemets historia. Mot slutet av processen hade nästan 100 nationella konsultationer, 11 tematiska konsultationer, sex konsultationer om genomföring av agendan, och pilotövningar med illustrativa mål ägt rum. Utöver det genomförde projektet «my world» en undersökning på internet med en deltagarnivå på närmare 10 miljoner personer. Den här omfattande processen har nu utvärderats i en ny rapport.

  • Kungaparet besöker FN-projekt under statsbesök i Bhutan8 juni 2016Det svenska kungaparet genomför sitt första statsbesök i Bhutan sedan Bhutan och Sverige etablerade diplomatiska relationer år 1985. Kungaparet kommer att besöka två FN-projekt – ett som syftar till att minska riskerna med skogsbränder, vilka har förvärrats med klimatförändringarna, och ett som syftar till att stärka nunnors roll i samhället. Båda projekten reflekterar Sveriges långa partnerskap med FN för att uppnå hållbar utveckling.

  • UNDP:s innovationscenter släpper rapporten ‘2015 Year in Review: Innovation for 2030’. För att uppnå de globala målen behövs investeringar i innovation.7 juni 2016I en rapport som lanseras idag delar FN:s utvecklingsprogram UNDP med sig av exempel på hur framväxande teknologier och nya förhållningssätt kan stärka utvecklingsinsatser runtom i världen. Rapporten, ‘2015 Year in Review: Innovation for 2030’ visar att internationella organisationer kan vara katalysatorer för innovationer som närmar sig lösningar på världens största utmaningar.

Kontakta UNDP Sverige
Telefon: +46 8 545 232 50
caroline.aberg@undp.org