Nyhetsarkiv
  • Vi söker praktikant i Stockholm26 nov. 2015FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) söker en praktikant med erfarenhet av kommunikations- och webbarbete, för vårterminen 2016. UNDP arbetar över hela världen med långsiktigt utvecklingsarbete, till exempel fattigdomsbekämpning och demokratistöd.

  • Dhaka: Klimatflyktingar och en kollapsande stad26 nov. 2015På grund av flerdimensionella konsekvenser av klimatförändringar - ökande översvämningar, cykloner och torka – flyttar tusentals klimatflyktingar till Dhaka. Staden har nu invånare långt över sin bärkraft och spricker i sömmarna och ordet som kanske oftast förknippas med Dhaka är "överbefolkat".

  • Rapport: UNDP och klimatförändringarna23 nov. 2015läppt i samband med COP21 i Paris, sammanfattar denna rapport UNDP:s årtionden långa stöd till partnerländer för att tackla klimatförändringarna. För första gången släpper UNDP en rapport som innehåller hela UNDP:s arbete på det här fältet - inklusive begränsningar av klimatförändringarna och hållbar energi, klimatanpassning, skogsbruk och stöd till INDCs. Med en blandning av infografik och landexempel ger rapporten en överblick av vad som nu är en portfölj på 2,3 miljarder dollar i 140 olika länder.

  • Utbetalningar till ca 20 000 hjälparbetare under Ebola-insatsen18 nov. 2015För att bekämpa Ebola-utbrottet i Liberia, Guinea och Sierra Leone, har UNDP hanterat utbetalningar till hjälparbetare (såsom sjuksköterskor, läkare, arbetare som spårat och identifierat smittade och ambulansförare) som riskerade sina liv för att bekämpa viruset. Tusentals medborgare, inklusive vårdpersonal, mobiliserades för att säkert spåra Ebola-fall, behandla de sjuka och begrava de döda. År 2015 har UNDP stött regeringar att betala ut löner till nästan 20 000 hjälparbetare för att bekämpa viruset i alla tre länderna.

  • Generalsekreteraren om nedskärningar i biståndet12 nov. 2015Världen står inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar nu det internationella samfundet att möta denna enorma utmaning utan att minska sitt viktiga engagemang för utvecklingsbistånd

  • Flyktingkrisen i Europa: hjälp för att avlasta arbetet med sophantering och andra kommunala tjänster11 nov. 2015En ny lastbil värd ungefär 175 000 kronor donerades till kommunen Gevgelija den 2 november 2015. Lastbilen markerar det första steget i en större insats från FN:s utvecklingsprogram för att hjälpa lokala samhällen klara flyktingkrisen som hittills i år inneburit att fler än 600 000 människor flytt genom Makedonien.

  • Varför biståndet spelar roll5 nov. 2015Just nu diskuteras biståndsbudgetar i de nordiska parlamenten och i flera av Sveriges grannländer står vi inför nedskärningar. En drastisk minskning av UNDP:s resurser får oundvikligen konsekvenser för organisationens eget utvecklingsarbete, men även för FN-systemet i helhet. Nedskärningarna av UNDP:s kärnstöd kommer samtidigt som världens ledare har antagit en ny ambitiös agenda för hållbar utveckling och samtidigt som vi står inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Båda dessa uppdrag kan UNDP och FN-systemet bidra till och lindra omfattningen av.

  • Resilience Development Forum,8-9 November 2015, Jordanien30 okt. 2015Resilience Development Forum (RDF) kommer att hållas av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) vid Döda havet i Jordan 8-9 november i år. Jordaniens regering står värd för forumet som har temat "Integrerad respons: att öka partnerskap". Forumet kommer att föra samman viktiga humanitära och utvecklings aktörer, inklusive FN-organ, internationella finansinstitut, givare, internationella och nationella icke-statliga organisationer och privat sektor samt regeringsföreträdare från länder som drabbats av Syrienkrisen.

  • FN:s 70-årsjubileum: Starkt FN. Bättre Värld.23 okt. 2015Lördagen den 24 oktober firar vi FN-dagen som i år markerar FNs 70-årsjubileum. Cirka 200 landmärken över hela världen kommer att lysas upp i FN: s ljusblåa färg som en del av den globala kampanjen för att fira dagen. Eiffeltornet i Paris, Operahuset i Sydney, FN: s högkvarter i New York, Jesusstatyn i Rio och Kinesiska muren är bara några av de välkända monumenten och byggnaderna som kommer att vara blå för firandet.

  • Heldag på Stockholms Universitet för att fira FN 70 år23 okt. 2015Under titeln "Stronger UN. Better world - tackling today’s and tomorrow’s challenges" uppmärksammades FN-dagen med en heldag på Stockholms Universitet. Hela FN-familjen fanns på plats för att informera, debattera, kritisera och fira att FN fyller 70 år!

Kontakta UNDP Sverige
Telefon: +46 8 545 232 50
caroline.aberg@undp.org