UNDP Sverige

Nyhetsarkiv

Artiklar


Brysselkonferensen en unik chans att stödja Jordanien, en stabil modell i en instabil region

Den andra Brysselkonferensen för stöd för Syrien och regionen är en unik chans att uppmärksamma arbetet i Jordanien, skriver Anders Pedersen, Resident Coordinator i Jordanien.  


UNDPs vårgala - En målmedveten kväll

UNDP vill vi mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap för att driva utvecklingen framåt, och i synnerhet arbetet med att uppnå Globala målen! Därför anordnades i år för första gången UNDP:s…  


FN:s 70-årsjubileum: Starkt FN. Bättre Värld.

Lördagen den 24 oktober firar vi FN-dagen som i år markerar FNs 70-årsjubileum. Cirka 200 landmärken över hela världen kommer att lysas upp i FN: s ljusblåa färg som en del av den globala kampanjen…  


Högnivåbesök diskuterade Mål 16: Fred, säkerhet och starka institutioner

Den 15 oktober anordnade UNDP och Dag Hammarskjöld-fonden åter ett seminarium i Agenda2030-serien, denna gång om Mål 16, Fred, säkerhet och starka institutioner. Talade gjorde ingen mindre än…  


Att bygga motståndskraft i Syrien 2015 - en integrerad projektportfölj

I 'Building Resilience: in response to the Syria Crisis' kan du läsa om UNDP:s arbete för att bygga motståndskraft i Syrienområdet.  


Meddelande från UNDP:s chef, Helen Clark, på internationella dagen för utrotning av fattigdom

För några veckor sedan antog världens ledare 17 hållbara utvecklingsmål och satte en ny djärv utvecklingsagenda för de kommande 15 åren. I hjärtat av denna agenda är ett åtagande att utrota…  


Mobilapp revolutionerar återuppbyggnaden efter jordskalvet i Nepal

I april 2015 drabbades Nepal av det värsta jordskalvet på över 80 år. UNDP samarbetar med Microsoft för att landet ska kunna byggas upp snabbt.  


Video: Övergången från millenniemålen till globala målen

Utrota fattigdom, hunger och ojämlikheter! Det är del av den ambitiösa 2030-agendan för hållbar utveckling som ledare för FN:s 193 medlemsländer enats om. Lär dig mer om övergången mellan…  


Helen Clarks uttalande med anledning av att de globala målen antagits

dag har världens ledare enats om 17 nya globala mål för hållbar utveckling som ska guida världens gemensamma utvecklingsprioriteringar de kommande 15 åren. UNDP:s chef Helen Clark välkomnar det…  


Så har det gått med millenniemål 8 – en sista rapport från MDG Gap Task Force

2015 års rapport från FN:s “MDG Gap Task Force” fortsätter att bevaka de fem kärndelar av det globala partnerskapet för utveckling, som finns med i millenniemål 8 - nämligen biståndet, tillgång till…  

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt