UNDP i topp vad gäller transparens i ny global jämförelse

2013-okt-23

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är den högst rankade multilaterala organisationen vad gäller transparens enligt en global rankning som släpptes idag.

Publish What You Funds 2013 års Aid Transparency Index berömde UNDP för sina "ambitiösa" ansträngningar med att publicera information utöver vad de internationella standarderna kräver och i år och placerade UNDP sig på en total fjärde plats av 67 utvärderade organisationer. 

"UNDP bör uppmärksammas för de betydande förbättringarna av sin rapportering till International Aid Transparency Initiative (IATI), och för sin uppdaterade tidsplan som syftar till ytterligare öppenhet – UNDP kommer nu att publicera information i 88 procent av alla IATI-fält ", skriver författarna till rapporten.

IATI sätter den globala standarden när det gäller aktuell, korrekt och diger biståndsinformation. Finansiella flöden, budgetar, resultat, platser, tidsplaner och projektdokument publiceras i en online-databas som gör det möjligt att spåra hur stödet används. Detta ökar inte bara möjligheten till ansvarsutkrävande bland givarländerna, utan tillåter också utvecklingsländerna att bättre anpassa biståndet till sina nationella prioriteringar och budgetar, i slutändan maximeras biståndets effektivitet.

Mer än 170 länder, FN-organ, multilaterala och icke-statliga organisationer – som tillsammans står för 76 procent av det officiella utvecklingsbiståndet – publicerar information i IATI, och mer än 20 mottagarländer har uppmuntrat initiativet.

UNDP var en av de första att ställa sig bakom IATI-initiativet, i november 2011. Sedan dess har organisationen mött – och i många fall till och med överträffat – de internationella standarderna för transparens. Ett exempel är den nyligen lanserade online-portalen (open.undp.org) där man kan hitta detaljerad information om mer än 6 000 utvecklingsprojekt i över 177 länder och territorier.

"Öppenhet är kärnan i vårt sätt att arbeta", säger UNDP:s chef Helen Clark. "Vi har ett mångårigt engagemang i detta och är fast beslutna att använda de medel som vi blivit anförtrodda så effektivt och transparent som möjligt.”

UNDP:s fortsatta engagemang för öppenhet erkändes då organisationen utnämndes till samordnare för IATI-sekretariatet i september i år. UNDP leder ett konsortium där även Sverige, Ghana, FN:s kontor för projekttjänster (UNOPS) och den brittiska icke-statliga organisationen Development Initiative ingår. UNDP – med verksamhet och kontor i 177 länder – kommer att använda sin räckvidd för att fortsätta att förbättra insynen i det internationella biståndet. Sekretariatet genomför redan nu pilot-initiativ i vissa utvecklingsländer, för att testa fördelarna med IATI ute i fält.

"Denna nya roll placerar UNDP i täten för de globala ansträngningarna att öka insynen i utvecklingssamarbetet, bland annat genom insatser för att vidareutveckla den gemensamma IATI-standarden när det gäller att offentliggöra information om biståndsinvesteringar”, säger Helen Clark.

Under 2013 började UNDP offentliggöra sina interna revisionsrapporter och publicerar nu kvartalsrapporter istället för årsrapporter. Rapporterna redovisar både aktiviteter och uppsatta mål.

UNDP är tillsammans med Europeiska investeringsbanken den ledande multilaterala organisationen listad på Aid Transparency Index.

Resultaten från 2013 visar att det finns en ledande grupp av organisationer som publicerar stora mängder av nyttig information om sin nuvarande biståndsverksamhet. Amerikanska MCC (88,9%), GAVI (87,3%), den brittiska biståndsmyndigheten DFID (83,5%) och UNDP (83,4%) är alla 10 procentenheter före övriga organisationer.


Nedan listas hur transparenta de olika organisationerna är: