Året som gått med UNDP

2014-jan-28


Under 2013 har vi bland annat hjälpt till att genomföra framgångsrika val i Madagaskar och Pakisatan, stött återuppbyggnadsarbetet i Filippinerna och rapporterat om medborgarsäkerhet i Latinamerika.

Se filmen "UNDP's Year in Review 2013:


Läs mer
UNDP:s årsrapport 2013

Årsredovisningen för 2012-2013 visar på UNDP:s resultat inom fattigdomsbekämpning, demokratisk samhällsstyrning, krisförebyggande och återhämtning samt miljö och hållbar utveckling.

UNDP:s strategiska plan: 2014-17

Den strategiska planen presenterar en vision för att hjälpa länder utrota fattigdom, och samtidigt minska ojämlikheter och socialt utanförskap.