Har vi råd med hållbar utveckling?

2014-feb-26

Världens ledare - ocn miljoner aktiva medborgare - diskuterar hur de nya utvecklingsmålen ska se ut efter 2015, när millenniemålen ska vara uppnådda.

Allt fler verkar överens om behovet av att säkerställa miljömässigt hållbar utveckling. Men hur ska den finansieras? Vilken roll bör traditionella givare spela?

Simon Zadeks Kapuscinski-föreläsning behandlar dessa och andra frågor. Se den live här, 26 februari klockan 14.00.

Ställ frågor till Simon och följ diskussionen via #KDL eller FacebookVideo streaming by Ustream