Så arbetar svensken Håkan Björkman för att stävja HIV/Aids i konfliktdrabbade länder

2016-dec-01

Foto: Logan Abassi

Den internationella aidsdagen uppmärksammas varje år den 1 december. I samband med det har vi träffat Håkan Björkman, högste ansvarig för UNDP:s partnerskap med den Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria, för att ta reda på mer om ett samarbete som räddar liv. UNDP hjälper den Globala Fonden att förvalta deras projekt i krisländer, där pengarna inte kan gå direkt till hälsoministerier. Just nu handlar det om 23 länder, alla med mycket svåra utmaningar, inklusive Afghanistan, Syrien, Irak, Sudan, Sydsudan, Zimbabwe. Vårt arbete handlar framför allt om att få fram mediciner och hälsoservice till människor som lever med aids, tuberkulos eller malaria, men det handlar också om att bygga upp och stödja grundläggande samhällstjänster.

UNDP har samarbetat med den Globala Fonden sedan 2003. Med personal i över 170 länder har organisationen stora möjligheter att nå ut till de som drabbas värst av aids, tuberkulos eller malaria i problemhärjade områden. Att bygga upp grundläggande samhällskapacitet, såsom lokal hälso- och sjukvård, ligger även i linje med organisationens långsiktiga arbete för en hållbar samhällsutveckling.

- Vi jobbar ju i de här länderna som befinner sig i konflikt eller nyligen har kommit ut ur konflikter och det är många svåra utmaningar när det gäller hälsovård i de här länderna. Syrien är ett exempel: även om Syriens statsapparat har fallit sönder och styrs av en problematisk regering så måste vi arbeta med de lokala myndigheterna och sjukhusen, även om de är sönderbombade. En dag är kriget över och då måste de byggas upp igen, så det gäller för oss att fortsätta att arbeta med lokala myndigheter rakt igenom krisen. (Läs Håkan Björkmans debattartikel i ämnet här).

Sedan samarbetet mellan UNDP och den Globala Fonden inleddes för 13 år sedan har betydande framsteg gjorts i många av de länder där vi har varit aktiva. I exempelvis Zimbabwe har antalet AIDS-relaterade dödsfall minskat med nästan 60 %, 6 av programländerna har sett en minskning med över 50 % av tuberkulos-fall, och globalt har över 75 miljoner fall av malaria behandlats. Håkan Björkman minns en resa han gjorde till Zimbabwe i början av 2000-talet.

- Det var fruktansvärt, hela landet var som en stor begravning. Men nu när jag åker dit ser jag en fantastisk skillnad. Alla tar sina tabletter och många färre dör av HIV. Det går åt rätt håll på flera sätt. Vad som är mest imponerande när det gäller HIV är att så många människor numera har tillgång till medicin, vi ser fantastiska framsteg.

Håkan Björkman är chef för UNDP:s partnerskap med den Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Foto: UNDP

Håkan Björkman började arbeta för UNDP som Junior Professional Officer (JPO, ett program för att få unga människor in i FN-tjänster) för 28 år sedan. Han beskriver ett mycket varierat arbetsliv, trots att han har haft samma arbetsgivare under snart tre decennier.

- Vart tredje eller vart fjärde år ska man ju flytta. Och varje gång jag flyttar till ett annat jobb eller ett annat land så är det ett helt annorlunda jobb. Jag får lära om helt och hållet, så det är precis som om jag hade haft åtta eller nio arbetsgivare under de här åren. Det är en av fördelarna med UNDP, man får verkligen lära sig många olika saker. 

- Till exempel i Laos, fortsätter Håkan Björkman, och det här visste jag inte i förväg, så blev jag ansvarig för arbetet med att oskadliggöra oexploderad ammunition och rensa upp gamla bomber ifrån Vietnam-kriget. Därefter bar det av till New York där jag arbetade med Human Development Report. Jag kommer inte ihåg varför jag hamnade där, men det var ett helt annat jobb. Sedan bar det av till Thailand där jag var Deputy Representative och jobbade med governance-frågor. Och så plötsligt händer tsunamin, och då fick jag ju lära mig hur man hanterar en riktigt ordentlig kris. Så är det när man jobbar på UNDP, att plötsligt så svänger det igen.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt