Mänskliga rättigheter – en grundpelare i FN:s arbete

2016-dec-10

Foto: UNDP/Freya Morales

Idag, den 10 december, är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Därför sätter vi fokus på det viktiga reformarbete som görs inom FN för att förebygga allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Vi fick en pratstund med Ben Majekodunmi, ansvarig för FN-initiativet Human Rights up Front, i samband med ett Sverigebesök.

Human Rights up Front handlar om att se till att FN kan möta sina åtaganden inom dess tre grundpelare som hela FN systemet vilar på: fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Initiativet grundar sig dels i en insikt att vi idag inte alltid gör det och i frågeställningen: varför gör vi inte det?

"Trots att vi har väldigt engagerade medarbetare och gör väldigt mycket bra och viktigt arbete så har det hänt vid upprepade tillfällen att FN har misslyckats med sitt uppdrag att försvara människor i situationer av grov kränkning av mänskliga rättigheter. Det har skett tydliga förbättringar, men vi kan åstadkomma så mycket mer om vi arbetar med mer gemensam analys och förebyggande arbete."

Ben MajekodunmiBen Majekodunmi är ansvarig för initiativet Human Rights Up Front. Foto: UNDP/Valdemar Satoshi Rojle Christensen

Under vårt samtal framhåller Ben Majekodunmi vid ett flertal tillfällen det som han anser vara en av FN:s största utmaningar, nämligen bristen på samspel mellan olika FN-organ som leder till att projekt med stor potential för synergier implementeras isolerade ifrån varandra.

"Det vi försöker göra genom Human Rights up Front är att samla organisationen runt de tre pelarna som systemet vilar på. Det handlar om att få alla att förstå att det finns något som binder samman allt vårt arbete inom FN, oavsett om du jobbar med stadsplanering eller konfliktförebyggande åtgärder. Vi utgår från FN-stadgan och deklarationen om mänskliga rättigheter och vi har en skyldighet att se till att de efterlevs. Vi försöker se till att de mänskliga rättigheterna fungerar som en slags kompassnål för allt FN:s arbete."

Under sina 22 år inom FN-systemet har Ben hunnit arbeta med några av de mest uppmärksammade folkrättskriserna under senare år, bland annat i länder som Rwanda, Sudan och Sri Lanka. Han har hunnit se många olika typer av reaktioner ifrån FN-systemet.

"Tidigare, kanske framförallt efter folkmordet i Rwanda 1994, var FN:s hantering av situationen relativt enkelspårig. Organisationen har ibland fokuserat för mycket på ett specifikt problem istället för att se helheten. Det här arbetssättet håller vi nu på att förändra. Misslyckanden, som de i Rwanda eller Sri Lanka, är aldrig bara misslyckanden att förhindra folkmord. Den här typen av kränkningar av mänskliga rättigheter är den yttersta konsekvensen av en kombination av tillkortakommanden: bristande politisk vilja att förebygga våldet eller att motverka en acceptans för diskriminering; en stagnerad utvecklingsprocess eller otillräckligt fokus på nationell fred och säkerhet. Vi måste bli bättre på att se helhetsbilden, då är vi på rätt väg."

"Det märks inte minst om vi tittar på de Globala målen, en fantastisk uppsättning mål med ett otroligt politiskt stöd. De här 17 målen samlar vårt gemensamma arbete och berikar alla delar av FN. De hjälper oss att balansera arbetet väl mellan de tre pelarna: utveckling, fred och säkerhet, och mänskliga rättigheter."

När Ben beskriver den process FN just nu befinner sig igenom Human Rights up Front går det inte att ta miste på hans entusiasm. Det är tydligt att han ser ljust på framtiden. På en direkt fråga om han är hoppfull svarar Ben utan att tveka.

"Nu är jag det. Jag trodde för ett par år sedan att vi skulle ha behövt komma längre än så här innan Ban Ki-moon avgår som generalsekreterare, men jag har fått tänka om. Vi är fortfarande i en process där vi accelererar vårt arbete och snart får vi en fantastisk ny generalsekreterare i Antonio Guterres som i grund och botten redan har lyft de här frågorna under sina tidigare uppdrag inom FN. Jag tror att han kommer att sätta tonen för hela organisationen, en ton som gör att vi kan fortsätta arbeta med de här frågorna på alla nivåer. Där har även Sverige en viktig roll att spela när de tar plats i säkerhetsrådet nästa år."